image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí 2020

Neděle 16.8. 2020                        20. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
20. týden v mezidobí:
Pondělí:   6:45 č není
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa Sv. Jana Eudese, kněze 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Památka sv. Pia X., papeže 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Památka Panny Marie Královny 6:45 pl 17:30 č

·       Od pátku jsou v platnosti nová mimořádná hygienická opatření, která pro nás znamenají pouze povinnost nosit roušky při nedělní mši svaté, kdy je účast nad 100 lidí, v týdnu je účast menší, netřeba tedy nosit roušku. Dle rozhodnutí otců biskupů, je tedy i u nás již možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. Upřímně vám děkuji, že jste po celé období zachovávali všechna hygienická nařízení a děkuji s velkou vděčností všem, kteří jste pomáhali dlouhodobě při desinfekci prostor kostela a sestře Petře za koordinaci služeb.
·       Dnem 15.8. je zahájena veřejná sbírka s názvem Obnova, rekonstrukce a údržba, kulturní památky římskokatolického kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a přilehlého areálu nacházejícího se v památkové zóně, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Český Těšín s číslem účtu 2001828749/2010 u FIO banky a.s. v Českém Těšíně. Na tento účet můžete posílat příspěvky na opravu našeho kostela, rádi pak dle potřeby vystavíme potvrzení o obdrženém daru pro daňové účely.
·       Dle domluvy otců biskupů se v letošním roce neuskuteční poutní procesí na hraniční most a setkání poutníků z Česka a Polska při příležitosti slavnosti sv. Melichara Grodeckého.
·       Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici vzadu v kostele, nebo ke stažení na stránkách farnosti. Prosím odevzdejte je co nejdříve na faře, nejpozději do 1.9.2020
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 23.8. 2020                                                              21. NEDĚLE v mezidobí
         Sbírka na církevní školy

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky