image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 19. neděle v mezidobí 2020

Neděle 9.8. 2020                       19. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:

Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
19. týden v mezidobí:
Pondělí: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 6:45 č není
Úterý: Památka sv. Kláry, panny 6:45 č 17:30 pl
Středa Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 6:45 pl 17:30 č

·       Mimořádná hygienická opatření zůstávají zatím beze změny, stále platí povinnost nosit roušky, desinfekce při vstupu, maximální počet 100 osob s rozestupy. Chtěl bych vyjádřit poděkování všem, kteří s poctivostí vytrvale zachováváte všechna nařízení, i když vám to působí nemalé obtíže, a zároveň prosím o spojení v modlitbě za ukončení pandemie.
·       Stále prosíme o pomoc při desinfekci v kostele. Zapisujte se v sakristii nebo na stránkách farnosti ZDE NA TOMTO ODKAZE.
·       Jste srdečně zváni na pěší pouť do Frýdku tuto sobotu15.8.,2020. Odchod je po požehnání v 6:30 hod. Informace ve vývěsce.
·       Neděle po1. pá. - je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici vzadu v kostele, nebo ke stažení na stránkách farnosti. Prosím odevzdejte je co nejdříve na faře, nejpozději do 1.9.2020
·       Církevní sňatek uzavřou ve farnosti sv. Marie Magdalény v Cieszynie Wojciech Kubok a Klaudia Zdrada z Dolního Žukova.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 16.8. 2020                                                              20. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky