image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 18. neděle v mezidobí 2020

Neděle 2.8. 2020                             18. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:

Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
18. týden v mezidobí:
Pondělí:   6:45 č není
Úterý: Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 6:45 č 17:30 pl
Středa Posvěcení římské baziliky Panny Marie 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Svátek Proměnění Páně 6:45 pl 17:30 č
Pátek:   Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, první pátek v měsíci, adorace o prázdninách není, návštěvy nemocných 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Památka sv. Dominika, kněze 6:45 pl 17:30 č

·       Mimořádná hygienická opatření zůstávají zatím beze změny, stále platí povinnost nosit roušky, desinfekce při vstupu, maximální počet 100 osob s rozestupy. Děkuji všem za spojení v modlitbě o ukončení pandemie.
·       Stále prosíme o pomoc při desinfekci v kostele. Zapisujte se v sakristii nebo na stránkách farnosti.
·       Jste srdečně zváni na pěší poutě do Frýdku:
                        česká 15.8.,2020, odchod po požehnání v 6:30 hod.
                        XVIII polská v sobotu 5. září, odchod po požehnání v 6:00 hod. Informace ve vývěsce.
·       Děkujme všem brigádníkům a pracovníkům, kteří v uplynulých dnech i týdnech připravovali dlažbu a také pomáhali při její pokládce. Srdečné Pán Bůh zaplať.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 6.8. v 16:45, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       V neděli 9.8. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici vzadu v kostele, nebo ke stažení na stránkách farnosti. Prosím odevzdejte je co nejdříve na faře, nejpozději do 1.9.2020
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 9.8. 2020                                                                19. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky