image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 15. neděle v mezidobí 2020

Neděle 12.7. 2020                              15. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:
7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky
15. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Jindřicha    
Úterý: Bl. Hroznaty, mučedníka    
Středa   Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve V kostele ve Svibici  v 16.30 hodin FATIMSKÝ RŮŽENEC   17:00   Svibice mše sv.
Čtvrtek Svátek Výročí posvěcení katedrály    
Pátek: Panny Marie Karmelské    
Sobota: Sobotní památka Panny Marie    

·       Drazí bratři a sestry, otec biskup Martin nás informuje, že na plenárním zasedání ČBK na Velehradě bylo rozhodnuto, že je možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. Prakticky to znamená, že je možné obnovit užívání svěcené vody v kropenkách, pozdravení pokoje i podávání svatého přijímání do úst.
Následně však dodává:
"Zrušení všech opatření se ale netýká okresů Karviná a Frýdek - Místek, kde jsou aktuálně protiepidemická opatření zpřísněna. Děkuji všem, kteří projevili svou ohleduplnost a tato opatření respektovali, a také všem, kteří je budou po nezbytně nutnou dobu dále respektovat tam, kde je to potřeba. Prosím, dbejme všude i nadále s obezřetností na zvýšenou hygienu a možné šíření nemoci nepodceňujme."
Připojuji se k tomuto jeho poděkování  celé naší farnosti a prosbě o trpělivé respektování opatření po nezbytně nutnou dobu. Stále u nás platí opatření: povinnost nosit roušky, desinfekce,  omezení maximálního počtu účastníku na 100 osob s 2m rozestupy. Děkuji také všem za spojení v modlitbě.
·       Ještě prosíme o pomoc při desinfekci v kostele. Srdečně děkujeme za vaši dosavadní ochotu. Prosím, zapisujte se v sakristii nebo na stránkách farnosti.
·       Ve středu 15. července 2020 v 16.30 hodin jsou zváni nejen členové Fatimského apoštolátu do kostela ve Svibici na modlitební setkání s rozjímáním svatého růžence. V 17:00 hodin pak bude následovat mše svatá a po ní novokněžské požehnání.
·       Do naší farnosti nastoupí tento týden noví kaplani: P. Mgr. Sebastian Roman Jarczyk, MSF z Ustroně a novokněz P. Jakub Lasák z Ostravy - Zábřehu. Přejeme jim a vyprošujme v modlitbách, ať jim Pán žehná na jejich kněžské cestě a naplňuje svoji láskou. Příští neděli bude novokněz ve farním kostele po  dopoledních mších svatých udělovat novokněžské požehnání.
·       KDU-ČSL zve na každoroční pouť na sv. Hostýn v sobotu dne 1.8.2020. Přihlašovat se můžete každou neděli od 8:30 do 11:00 v sálce pod farou. Podrobnosti na vývěsce.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou ve vstupním prostoru ke kůru.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu, mimo pondělí.
Neděle 19.7. 2020                                                              16. NEDĚLE v mezidobí
                                                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky