image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Informace k protiepidemickým opatřením v liturgii

Otec biskup Martin nás informuje, že na plenárním zasedání ČBK na Velehradě bylo rozhodnuto, že je možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. Prakticky to znamená, že je možné obnovit užívání svěcené vody v kropenkách, pozdravení pokoje i podávání svatého přijímání do úst.
Následně však dodává:
"Zrušení všech opatření se ale netýká okresů Karviná a Frýdek - Místek, kde jsou aktuálně protiepidemická opatření zpřísněna. Děkuji všem, kteří projevili svou ohleduplnost a tato opatření respektovali, a také všem, kteří je budou po nezbytně nutnou dobu dále respektovat tam, kde je to potřeba. Prosím, dbejme všude i nadále s obezřetností na zvýšenou hygienu a možné šíření nemoci nepodceňujme."
Připojuji se k tomuto jeho poděkování  celé naší farnosti a prosbě o trpělivé respektování opatření po nezbytně nutnou dobu. Děkuji také všem za spojení v modlitbě.
Stále u nás platí opatření: povinnost nosit roušky, desinfekce,  omezení maximálního počtu účastníku na 100 osob s 2m rozestupy.
Mons. Jan Svoboda