image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE 2020

Neděle 5.7. 2020   Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Mše sv. celebruje a novokněžské požehnání bude udělovat novokněz Patrik M. Rygiel OFM Conv.
Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
14. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 6:45 č není
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa   6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů, mučedníků 6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 6:45 pl 17:30 č

·       Drazí věřící přestože se omezující opatření související s pandemií v celé zemi uvolňují, v našem kraji tomu tak díky aktuální situaci není.
Pro okresy Karviná a Frýdek – Místek platí přísnější opatření:
·        platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).
·         Povinnost desinfekce při vstupu do budovy.
·        Omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 100 osob s 2m rozestupy, což se týká i bohoslužeb. Do tohoto počtu se podle dřívějších vyjádření nepočítá celebrant ani ti, kteří při liturgii konají službu ministrantů, kostelníků a varhaníků. Dovoluji si vás požádat, abychom při bohoslužbách a dalších pořádaných akcích tato omezení respektovali.
·       Znovu prosíme o pomoc při desinfekci v kostele. Srdečně děkujeme za vaši dosavadní ochotu. Prosím, zapisujte se v sakristii nebo na stránkách farnosti  ZDE NA TOMTO ODKAZE.
·       Prosím věnujte pozornost této ohlášce: Biskupství ostravsko-opavské vypisuje výběrové řízení na pozici STAVEBNÍ A MAJETKOVÝ REFERENT pro naši farnost. Bližší informace jsou na nástěnce a na stránkách farnosti.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou ve vstupním prostoru ke kůru.
·       Společenství Fatimského apoštolátu srdečně zve ve čtvrtek 13. 8. 2020 na děkovnou pouť do Koclířova u příležitosti 25. výročí otevření Českomoravské Fatimy. Cena Kč 350,- (děti a studenti Kč 200,-) Přihlaste se prosím, co nejdříve u paní Jany Machandrové. Bližší informace a kontakt najdete na letáku ve vývěsce.
·       Je první neděle v měsíci, celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 12.7. 2020                                                              15. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky