image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Hygienická omezení pro Moravskoslezský kraj od 30. 6. 2020

Drazí věřící
přestože se omezující opatření související s pandemií v celé zemi uvolňují, v Moravskoslezském kraji, tomu tak díky aktuální situaci není.
Podle vyjádření hygieniků platí v celém Moravskoslezském kraji povinnost mít roušky při shromážděních nad 100 osob uvnitř budov i venku, což se týká i bohoslužeb.

Pro okresy Karviná a Frýdek – Místek platí přísnější opatření:
·        V těchto okresech platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).
·         Povinnost desinfekce při vstupu do budovy.
·        Omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 100 osob, což se týká i bohoslužeb. Do tohoto počtu se podle dřívějších vyjádření nepočítá celebrant ani ti, kteří při liturgii konají službu ministrantů, kostelníků a varhaníků.

Dovoluji si vás požádat k respektování těchto omezení.

Mons. Jan Svobod, farář

Díky těmto nově zavedeným omezením také dochází k odložení primiční mše svaté P. Michala Krenželoka, která byla plánována na sobotu 4. 7. 2020.
Nový termín primice bude včas oznámen.