image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Neděle 28.6. 2020                 13. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:45 křty polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
13. týden v mezidobí:
Pondělí: Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ mše sv. také večer 6:45 č 17:30 pl
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa   6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek: Svátek sv. Tomáše, apoštola, první pátek v měsíci, adorace o prázdninách není 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Památka sv. Prokopa, opata 6:45 pl 17:30 č
·       Mimořádná hygienická opatření zůstávají zatím beze změny , stále platí odstupy 2m, desinfekce i roušky během bohoslužeb.
·       Upřímně také děkujeme brigádníkům, kteří opět přišli v minulém týdnu na pomoc při betonování podkladu pro dlažbu. Díky vám znovu vykonalo velké dílo. Srdečné P. Bůh zaplať.
·       Biskupství ostravsko-opavské vypisuje výběrové řízení na pozici STAVEBNÍ A MAJETKOVÝ REFERENT pro naši farnost. Bližší informace jsou na nástěnce a na stránkách farnosti.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou v prostoru levého bočního vchodu.
·       Ještě prosíme o pomoc při desinfekci v kostele. Prosím, zapisujte se v sakristii nebo na stránkách farnosti.
·       Pěší pouť do Frýdku se plánuje na sobotu 15.8.,2020, bližší informace jsou na nástěnce.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech ve čtvrtek 2.7. 2020. Formační setkání v měsíci červenci a srpnu nebudou.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 4.7. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je od 7:30 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 5.7. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Františkán Patryk M. Rygiel OFM Conv zve na primiční mši sv., kterou bude slavit v neděli 28.6. 2020 v Orlové v kostele Narození Panny Marie v 9.00 hod.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 5.7. 2020   Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Mše sv. celebruje a novokněžské požehnání bude udělovat novokněz P. Patryk M. Rygiel OFM Conv.
Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 požehnání
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky