image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 2020

Neděle 21.6. 2020         Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání – k tradičnímu průvodu před kostel zveme opět družičky s květinami
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
12. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora 6:45 č Není!!
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 6:45 pl 17:30 č
·       Již je i v našem okrese povolena účast 500 účastníků na bohoslužbách, avšak znovu platí odstupy 2m a zůstávají další hygienická opatření, jako například desinfekce, i roušky během bohoslužeb. Proto bude před kostelem zapnuto venkovní ozvučení a bude se podávat svaté přijímání.
·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou nyní v Lurdské kapli.
·       Kdo je ochoten pomoci při desinfekčních službách v kostele, zapište se prosím, do tabulky v sakristii nebo zde na tomto odkaze
·       Informujeme, že z důvodu trvání pandemie koronaviru bude pravděpodobně XXVIII. autobusová pouť do Čenstochové až v červenci 2021. Informace u paní Frankové (na tel. 739 002 715) nebo dnes v sálce po 11:30 hod.
·       Pěší pouť do Frýdku se plánuje na sobotu 15.8.,2020, bližší informace jsou na nástěnce.
·       Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum 26.- 28. 6. 2020. Bližší informace na nástěnce.
·       Františkán Patryk M. Rygiel OFM Conv zve na primiční mši sv., kterou bude slavit v neděli 28.6. 2020 v Orlové v kostele Narození Panny Marie v 9.00 hod.
·       Upřímně děkujeme brigádníkům, kteří přišli v minulém týdnu na pomoc při odstraňování dlažby. Práce šla, díky množství pomocníků i jejich zápalu, velmi rychle. Srdečné P. Bůh zaplať. V tomto týdnu se bude od pondělí opět intenzivně pracovat na betonování podkladu pod dlažbu u vstupu do kostela. Znovu proto vyzýváme ochotné farníky ke konkrétní pomoci formou brigády. Přihlaste se prosím po mši sv. v sakristii nebo co nejdříve telefonicky ve farní kanceláři (tel: 555 222 692, nebo mobil: 731 939 098). Velmi děkujeme všem ochotným a také těm, kteří se modlí o zdárné dokončení díla.
·       Po pětiletém působení ve farnosti se s námi příští neděli rozloučí ve farním kostele otec Grzegorz. Kéž mu Pán svou milostí odplatí vše dobré, co v naší farnosti vykonal a naplňuje ho Duchem Svatým na novém působišti. Upřímné Pán Bůh zaplať za spolupráci.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 28.6. 2020                                                              13. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky