image006 image002 image001 image004 image003 image005 imagek001 imagek002 imagehz005 imagehz003 imagehz004

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 2020

Neděle 21.6. 2020         Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání – k tradičnímu průvodu před kostel zveme opět družičky s květinami
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
12. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora 6:45 č Není!!
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 6:45 pl 17:30 č
·       Již je i v našem okrese povolena účast 500 účastníků na bohoslužbách, avšak znovu platí odstupy 2m a zůstávají další hygienická opatření, jako například desinfekce, i roušky během bohoslužeb. Proto bude před kostelem zapnuto venkovní ozvučení a bude se podávat svaté přijímání.
·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou nyní v Lurdské kapli.
·       Kdo je ochoten pomoci při desinfekčních službách v kostele, zapište se prosím, do tabulky v sakristii nebo zde na tomto odkaze
·       Informujeme, že z důvodu trvání pandemie koronaviru bude pravděpodobně XXVIII. autobusová pouť do Čenstochové až v červenci 2021. Informace u paní Frankové (na tel. 739 002 715) nebo dnes v sálce po 11:30 hod.
·       Pěší pouť do Frýdku se plánuje na sobotu 15.8.,2020, bližší informace jsou na nástěnce.
·       Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum 26.- 28. 6. 2020. Bližší informace na nástěnce.
·       Františkán Patryk M. Rygiel OFM Conv zve na primiční mši sv., kterou bude slavit v neděli 28.6. 2020 v Orlové v kostele Narození Panny Marie v 9.00 hod.
·       Upřímně děkujeme brigádníkům, kteří přišli v minulém týdnu na pomoc při odstraňování dlažby. Práce šla, díky množství pomocníků i jejich zápalu, velmi rychle. Srdečné P. Bůh zaplať. V tomto týdnu se bude od pondělí opět intenzivně pracovat na betonování podkladu pod dlažbu u vstupu do kostela. Znovu proto vyzýváme ochotné farníky ke konkrétní pomoci formou brigády. Přihlaste se prosím po mši sv. v sakristii nebo co nejdříve telefonicky ve farní kanceláři (tel: 555 222 692, nebo mobil: 731 939 098). Velmi děkujeme všem ochotným a také těm, kteří se modlí o zdárné dokončení díla.
·       Po pětiletém působení ve farnosti se s námi příští neděli rozloučí ve farním kostele otec Grzegorz. Kéž mu Pán svou milostí odplatí vše dobré, co v naší farnosti vykonal a naplňuje ho Duchem Svatým na novém působišti. Upřímné Pán Bůh zaplať za spolupráci.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 28.6. 2020                                                              13. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky