image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Neděle 14.6. 2020                                      Slavnost Těla a Krve Páně
 
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
10:00 Průvod B. Těla, česko - polsky. Prosíme družičky, aby si přinesly květiny.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty - pouť 9:00 hod. česky Zpupná Lhota Mše sv. nebude
      Koňákov 10:30 hod. česky
11. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Víta, mučedníka 6:45 č Není!!
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa   6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek: Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 6:45 pl 17:30 č
·      
·       Letos se nebudou konat tyto akce: farní den diecézní setkání dětí na Prašivé, ani svátek Cyrila a Metoděje organizovaný ve spolupráci s městem.
·       Sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí činila 39.089,-. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou ve vstupním prostoru ke kůru.
·       Kdo je ochoten pomoci při desinfekčních službách v kostele, zapište se prosím, do tabulky v sakristii nebo na stránkách farnosti. zde na tomto odkaze.
·       Díky projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY 2020, které organizuje Biskupství ostravsko-opavské, bude i náš chrám o víkendech otevřen k návštěvě a to o sobotách i nedělích vždy 12:30 – 16:30hod.
·       Kdo jste se přihlásili na XXVIII. Autobusovou pouť do Čenstochové kontaktujte paní Frankovou na tel. 739 002 715 nebo tuto neděli 14. či 21.6. v sálce od 11:30 hod.
·       V následujících dvou týdnech se bude intenzivně pracovat na opravě dlažby u vstupu do kostela. Znovu proto vyzýváme ochotné farníky ke konkrétní pomoci formou brigády. Přihlaste se prosím po mši sv. v sakristii nebo co nejdříve telefonicky ve farní kanceláři (tel: 555 222 692, nebo mobil: 731 939 098). Velmi děkujeme všem ochotným a také těm, kteří se modlí o zdárné dokončení díla.
·       Po pětiletém působení ve farnosti se s námi tento měsíc rozloučí otec Grzegorz. Kéž mu Pán svou milostí odplatí vše dobré, co v naší farnosti vykonal a naplňuje ho Duchem Svatým na novém působišti. Upřímné Pán Bůh zaplať za spolupráci.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 21.6. 2020         Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání – k tradičnímu průvodu před kostel zveme opět družičky s květinami
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky