image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Poděkování

Za poslední rok se udělalo ve farnosti mnoho práce. Například ve Zpupné Lhotě proběhly opravy, ve farním kostele se pokládá dlažba, začalo se s opravou fasády, z farních objektů se vyklidilo mnoho nepořádku, některé věci se podařilo lépe uspořádat a mohli bychom vyjmenovávat ještě mnoho dalšího. Chtěl bych za to poděkovat jménem svým i jménem ekonomické rady panu Tomáši Pawerovi, který byl zaměstnán jako technický a majetkový referent a po roce na této pozici končí. Jeho stopa se nejvíce podepsala na celém tomto dobrém díle a jistě zůstane zachována nejen na tomto chrámě, ale i v Ježíšově Srdci. Děkujeme srdečně za obětavé pracovní nasazení pro farnost, za všechno vynaložené úsilí i všechno to co bylo vykonáno z lásky k Bohu bez nároku na odměnu. Srdečné Pán Bůh zaplať. Při té příležitosti také chceme oslovit farníky o modlitbu za nové obsazení této funkce. Kdyby někdo měl ochotu v tom pomoci, informujte se ve farní kanceláři. Budeme vděčni také za tipy na tuto pozici, pokud byste znali někoho vhodného.