image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost Seslání Ducha Svatého 2020

Neděle 31.5. 2020                   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
                                             Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
9. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka Panny Marie Matky církve 6:45 č Není!!
Úterý: Sv. Marcelina a Petra, mučedníků 6:45 č 17:30 pl
Středa Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 6:45 pl 17:30 č
Pátek:   Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace 6:45 pl   17:30 č  
Sobota: Sv. Norberta, biskupa 6:45 pl 17:30 č
·       Vzhledem k vydanému mimořádnému opatření v karvinském okrese zůstává v platnosti maximální počet 100 účastníků na bohoslužbách. Po dobu omezení bude vždy pro účastníky před kostelem zapnuto venkovní ozvučení a bude se podávat svaté přijímání.
·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou ve vstupním prostoru ke kůru.
·       Srdečně zveme na mši svatou, k v neděli 7. 6. v 10:30 kterou bude sloužit při příležitosti 100 výročí narození sv. Jana Pavla II. otec AdamRucki a otec Lukáš Mocek. Součástí slavnosti bude otevření výstavy „Svatý Jan Pavel II.,“ kterou připravilo Dokumentační centrum Kongresu Poláků v České republice. Během mše svaté zazpívá sbor Ad Dei Gloriam, jako host vystoupí paní Halina Paseka.
·       Kdo je ochoten pomoci při desinfekčních službách v kostele, zapište se prosím, do tabulky v sakristii nebo na stránkách farnosti zde na tomto odkaze.
·       Od pondělí 1.6. zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách intence do farního kostela NSPJ na II. pololetí 2020. Pro urychlení a zjednodušení zápisu vzhledem k hygienickým opatřením, jsou na stolku vzadu nachystány lístky jednotné velikosti, což je důležité. Na tento lístek prosím čitelně napište úmysl mše svaté a telefonní kontakt. Takto připravený jej při zápisu odevzdáte a my jej použijeme pro rychlé vlepení do kalendáře. Od nás dostanete lístek s termínem odsloužení mše sv. První měsíc přijímáme nejvýše 2 úmysly od jednoho žadatele.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve ve čtvrtek 4. června na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 6.6. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky přenášen živě. Formační setkání členů je ráno od 7:30 hod.v kostele.
·       V neděli 7.6. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 7.6. 2020                                     Slavnost Nejsvětější trojice
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky