image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Organizační a hygienická opatření

POZOR ZMĚNA!!!
Drazí bratři a sestry, V NAŠEM OKRESE NADÁLE ZŮSTÁVÁ MAXIMÁLNÍ POČET 100 ÚČASTNÍKŮ NA BOHOSLUŽBÁCH, stejně tak nadále zůstávají v platnosti hygienická pravidla. V budově kostela je povinnost roušky na ústech, povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela a rovněž dvoumetrové rozestupy (mimo členy jedné domácnosti). Z tohoto důvodu tedy opět bude odpočítáno 100 účastníků nedělní bohoslužby. Pro ty kteří budou muset zůstat na dvoře před kostelem, bude zapnuté ozvučení a rovněž se bude podávat svaté přijímání. Parkování před kostelem bude omezeno. Prosíme starší, aby ještě raději zůstali doma. Nemocní s příznaky odpovídajícími nákaze covid-19 nemají povolený vstup.
Otec biskup nám připomíná, to co bylo stanoveno na počátku pandemie, že je z hygienických důvodů žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku. Píše k tomu: Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat. Roušku je potřeba si sundat ještě před tím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá.  Tak jako kněz pečivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.
Kvůli nutnosti dodržet rozestupy se snižuje kapacita kostela, pro ty, kteří se nevejdou a zůstanou před kostelem, bude zapnuto vnější ozvučení a rovněž svaté přijímání se bude podávat venku.
Děkuji vám za to, že neberete na lehkou váhu stanovená hygienická pravidla. Jak jsme mohli číst v minulém týdnu ve slovu biskupa Františka: Naše ohleduplnost, se kterou tyto požadavky bereme vážně na sebe, je takovým vzájemným pozdravením pokoje, gestem, které vyjadřuje úctu, lásku i starostlivost o druhé.