image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 7. neděle velikonoční 2020

Neděle 24.5. 2020                            7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota pouť 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
 
7. týden velikonoční: Před každou mší sv. je Novéna k Duchu Svatému
Pondělí: Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 6:45 č Není!!
Úterý: Památka sv. Filipa Neriho, kněze 6:45 č 17:30 pl
Středa Sv. Augustina z Canterbury, biskupa 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek: Sv. Pavla VI., papeže 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sv. Zdislavy 6:45 pl 17:30 č
 
·       Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům z minulé neděle činila 43.702,-Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať za štědrou podporu.
·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden polsky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·       Příležitost ke svátosti smíření bude vždy půl hodiny přede mší svatou ve vstupním prostoru ke kůru. Celodenní příležitost ke svátosti smíření bude před Slavností Seslání Ducha Svatého
v pátek     29.5.                          9:00 - 11:00 a 15:00 - 17:00                        2-4 zpovědníci
a v sobotu 30.5.                          9:00 - 11:00 a 15:00 - 17:00.            2-4 zpovědníci
Zpovídat se bude dle počasí – na zahradě vedle kostela nebo v exercičním domě a v kostele
·       V sobotu po večerní mši svaté bude chvíle adorace s modlitbou a chválami jako příležitost k otevření se milosti seslání Ducha Svatého.
·       V neděli 7.6. bude v našem kostele při mši svaté v 10:30 hod. otevřena výstava Svatý Jan Pavel II., k příležitosti stoletého výročí jeho narození. Výstava je koncipována jako fotografický průřez životem, je doplněna bibliografií, alby a kronikami z poutí do Říma. Bude možné ji shlédnout do 15.6. 2020
·       Kdo je ochoten pomoci při desinfekčních službách v kostele, zapište se prosím, do tabulky v sakristii nebo na stránkách farnosti ZDE.
·       Předběžně oznamujeme, že od pondělí 1.6. budeme zapisovat v kanceláři v úředních hodinách intence do farního kostela NSPJ na II. pololetí 2020. Pro urychlení a zjednodušení zápisu vzhledem k hygienickým opatřením, jsou na stolku vzadu nachystány lístky jednotné velikosti, což je důležité. Na tento lístek prosím čitelně napište úmysl mše svaté a telefonní kontakt. Takto připravený jej při zápisu odevzdáte a my jej použijeme pro rychlé vlepení do kalendáře. Od nás dostanete lístek s termínem odsloužení mše sv. První měsíc přijímáme nejvýše 2 úmysly od jednoho žadatele.
·       Postní pokladničky, můžete přinést do sakristie. Dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 31.5. 2020                       Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
         Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 
Organizační a hygienická opatření.
POZOR ZMĚNA!!!

Drazí bratři a sestry, V NAŠEM KRAJI NADÁLE ZŮSTÁVÁ MAXIMÁLNÍ POČET 100 ÚČASTNÍKŮ NA BOHOSLUŽBÁCH, stejně tak nadále zůstávají v platnosti hygienická pravidla. V budově kostela je povinnost roušky na ústech, povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela a rovněž dvoumetrové rozestupy (mimo členy jedné domácnosti). Z tohoto důvodu tedy opět bude odpočítáno 100 účastníků nedělní bohoslužby. Pro ostatní kdo zůstanete na dvoře, bude zapnuté ozvučení venku, rovněž se bude venku podávat svaté přijímání. Parkování před kostelem bude omezeno. Prosíme starší aby ještě raději zůstali doma. Nemocní s chřipkovými příznaky buďte zodpovědní a modlete se ve svých domovech.
Otec biskup nám připomíná, to co bylo stanoveno na počátku pandemie, že je z hygienických důvodů žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku. Píše k tomu: Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat. Roušku je potřeba si sundat ještě před tím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá.  Tak jako kněz pečivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.

Kvůli nutnosti dodržet rozestupy se snižuje kapacita kostela, pro ty, kteří se nevejdou a zůstanou před kostelem, bude zapnuto vnější ozvučení a rovněž svaté přijímání se bude podávat venku.
Děkuji vám za to, že neberete na lehkou váhu stanovená hygienická pravidla. Jak jsme mohli číst v minulém týdnu ve slovu biskupa Františka: Naše ohleduplnost, se kterou tyto požadavky bereme vážně na sebe, je takovým vzájemným pozdravením pokoje, gestem, které vyjadřuje úctu, lásku i starostlivost o druhé.