image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 6. neděle velikonoční 2020

Neděle 17.5. 2020                          6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty není   Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 
6. týden velikonoční:
Pondělí:   6:45 č Není!!
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa   Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze Večer vigilie z následující slavnosti 6:45 č   17:30 pl  
Čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, doporučený svátek 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Sv. Rity z Cascie, řeholnice 6:45 pl 17:30 č
Sobota:   6:45 pl 17:30 č
·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden česky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·       Drazí bratři a sestry, ještě do příští neděle pojedeme ve stejném režimu jako tento týden, to znamená, že odpočítáme 100 účastníků bohoslužby. Ostatním, kteří zůstanou na dvoře přijdeme podat sv. přijímání. Nadále zůstávají v platnosti hygienická pravidla, kromě roušky na ústech je to povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela a nejméně dvoumetrové rozestupy (mimo členy jedné domácnosti). Dle pokynů biskupů se sv. přijímání bude podávat pouze na ruku. Kostel zvláště po nedělních bohoslužbách co nejdříve opusťte, aby se mohl desinfikovat. Kdo je ochoten pomoci při desinfekčních službách, zapište se do tabulky v sakristii. Prosíme všechny nemocné a ty, kteří patří k rizikové skupině, aby zůstali doma. Od pondělí 25.5 nebude třeba účastníky odpočítávat, ale zůstanou v platnosti stejná hygienická pravidla.
·       Příležitost ke svátosti smíření bude vždy půl hodiny přede mší svatou ve vstupním prostoru ke kůru. Celodenní příležitost ke svátosti smíření bude před Slavností Seslání Ducha Svatého v pátek 29.5. a v sobotu 30.5. 2020, kdy budeme zpovídat všichni.
·       Předběžně oznamujeme, že od pondělí 1.6. budeme zapisovat v kanceláři v úředních hodinách intence do farního kostela NSPJ na II. pololetí 2020. Pro urychlení a zjednodušení zápisu vzhledem k hygienickým opatřením, vám příští týden připravíme lístky, na které si napíšete úmysl a přidáte také telefonní kontakt, toto si přinesete k zápisu.
·       Ještě tento týden je možné se přihlásit na placenou brigádu do projektu Otevřené chrámy. Zájemci přihlaste se v sakristii.
·       Vzhledem k situaci, kterou prožíváme, se další číslo občasníku COR plánuje až na období po prázdninách, letošní svatodušní vaječina také nebude.
·       Termín 1. sv. přijímání je stanoven na neděli 18.10. 2020.
·       Kostel je během týdne otevřen od 8:00 do 17:00 hod. v neděli od 12:00 do 17:00 hod.
·       Služby ve farní kanceláři po telefonické domluvě.
Neděle 24.5. 2020                                                7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota pouť 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky