image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 5. neděle velikonoční 2020

Neděle 10.5. 2020                                   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty není   Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
 5. týden velikonoční:
Pondělí:   6:45 č Není!!
Úterý: Sv. Pankráce, mučedníka 6:45 č 17:30 pl
Středa Panny Marie Fatimské 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Svátek sv. Matěje, apoštola 6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 6:45 pl 17:30 č
·       Od pondělka se bude pokládat dlažba na pravé straně kostela, večerní mše svatá v pondělí nebude.
·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách vzhledem k omezením tento týden nebudou
·       Drazí bratři a sestry, podle Usnesení Vlády ČR je možné od pondělí 11. května slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. V týdnu by tedy neměl být problém s účastí na mši svaté.. V sobotu večer a v neděli bude do kostela odpočítáno 100 účastníků, ostatní prosím zůstaňte na dvoře, budou otevřeny dveře a zapnuté ozvučení venku, rovněž se bude venku podávat svaté přijímání. Z toho důvodu bude parkování před kostelem omezeno. Je potřeba dodržet hygienická pravidla, kromě roušky na ústech je to povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela a nejméně dvoumetrové rozestupy (mimo členy jedné domácnosti). Sv. přijímání se bude stále ještě podávat pouze na ruku. Kdo si neví rady, přečtěte si prosím poučení o tom na nástěnce. Kostel je nutno mezi bohoslužbami desinfikovat, z toho důvodu opusťte kostel ihned po mši sv. a nově příchozí vyčkejte na vpuštění. Kdo je ochoten pomoci při desinfekčních službách, zapište se do tabulky v sakristii. Prosíme všechny nemocné a ty, kteří patří k rizikové skupině, aby zůstali doma. Podobně na filiálkách, pokud bude naplněna kapacita pro kaple, prosíme, abyste zbývající zůstali venku. V Mostech mše sv. není. Děkujeme za pochopení.
·       Příležitost ke svátosti smíření bude vždy půl hodiny přede mší svatou ve vstupním prostoru ke kůru. Celodenní příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek 9:00 - 11:00 a 15:00 – 17:00 hod. - zpovídat se bude opět ve vestibulu exercičního domu. Přistupujte po jednom, ostatní zatím čekejte venku. Podle aktuální potřeby nás bude k dispozici i více.
·       Pouť ve Zpupné Lhotě bude v neděli 24.5. 2020, sbírka bude věnovaná na splacení provedených oprav.
·       Termín 1. sv. přijímání je stanoven na neděli 18.10. 2020.
·       Kostel je během týdne otevřen od 8:00 do 17:00 hod. v neděli od 12:00 do 17:00 hod.
·       Služby ve farní kanceláři po telefonické domluvě.
Neděle 17.5. 2020                                                6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty není   Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky