image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle velikonoční 2020

Neděle 3.5. 2020                                   4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov - pouť 7:30 hod. polsky
Mosty není   Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 
 4. týden velikonoční:                                                            Přenosy mší svatých z farního kostela online
Pondělí:   6:45 č 17:30 pl
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek: Panny Marie, Prostřednice všech milosti 6:45 pl 17:30 č
Sobota:   6:45 pl 17:30 č
·       Dnes je 1. neděle kostel je otevřen od 11:30 do 17:00 hod. hod. k tiché adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí.
·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách vzhledem k omezením tento týden nebudou
·       Rozloučení se + P. Mgr. ThLic. Walerian Buglem, dr. hab. při byzantsko-slovanské liturgii se uskuteční ve středu 6. 5. 2020 ve 14:00 v našem farním chrámě.
·       Drazí bratři a sestry, podle Usnesení Vlády ČR bude možné od 11. května slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. Do neděle 10.5. zatím platí počet 15. Zůstaňte prosím trpěliví. Způsob výběru pro účast na bohoslužbě tento týden zůstává stanoven tak, že mohou přijít ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Prosím, aby tito zaujali místo v kostele 15 min přede mší svatou. 5 minut před začátkem mše svaté bude umožněno doplnění počtu do 15-ti účastníků i jiným příchozím. Je potřeba dodržet hygienická pravidla, kromě roušky na ústech je to povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela, nejméně dvoumetrové rozestupy (mimo členy jedné domácnosti), sv. přijímání se bude podávat pouze na ruku. Zatím také prosíme a velmi povzbuzujeme staré lidi, aby zůstali doma. O totéž prosíme všechny nemocné a ty, kteří patří k rizikové skupině. Stejné podmínky platí i pro filiální kaple, mimo mosty, kde mše sv. nebude.
·       Příležitost ke svátosti smíření bude v úterý a ve čtvrtek 9:00 - 11:00 a 15:00 – 17:00 hod. ve vestibulu exercičního domu. Přistupovat se bude po jednom, ostatní budou zatím čekat venku. Podle aktuální potřeby nás bude k dispozici i více.
·       Prosím přečěte si poučení o podávání na ruku:
Podávání na ruku se vyžaduje z hygienických důvodů. Prosím nebojte se, že jde o zneuctění. Úctu vzdáváme především svým vnitřním postojem. S neúctou mohu přijmout Pána Ježíše jak do úst, tak na ruku. Dejme si záležet na připravenosti naší duše a postoji opravdové lásky ke Kristu přítomnému v Eucharistii, ale také v mém bratru a sestře. Přijetí na ruku v těchto podmínkách je projevem hluboké úcty ke Kristu, přítomnému právě v mém bližním a je projevem ohleduplnosti a respektu k ostatním lidem. Nechci, aby se někdo cítil kvůli mě ohrožen. V čem tkví podstata nebezpečí? Důvod je jednoduchý – stejný jako pro nošení roušek. Chráníme osoby přistupující ke sv. přijímání po nás, před kapénkovou nákazou od nás samých - možná nevědomě infikovaných. Nebezpečím by bylo jak olíznutí prstu kněze, tak kapénky mého dechu, které by se dostaly na prsty kněze, kterými bude brát sv. hostii a podávat ji bližnímu. A nyní jak podávání probíhá prakticky.
Věřící předstoupí před kněze tak, že si nejprve z úst sejme roušku, pak položí dlaně na sebe: pravák pravou dospoda a levou navrch, levák opačně. Ruce drží zhruba ve výši prsou. Kněz pozvedne hostii, řekne „Tělo Kristovo” a odpovídající odpoví: „Amen”. Poté mu kněz položí hostii na rozevřenou dlaň. Přijímající buď hned na místě uchopí hostii prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a vloží si ji do úst, nebo poodstoupí krok stranou a tam postupuje stejně. S hostií neodchází dál do kostela (jinak ho podávající právem zadrží), nad hostií nekoná žádnou soukromou adoraci, je mu podána v tu chvíli proto, aby ji přijal. Také není možné dávat si hostii z dlaně přímo do úst (jako když dětem nasypeme na dlaň malé bonbóny). Děkuji vám, za vaše pochopení.
·       Kostel je během týdne otevřen od 8:00 do 17:00 hod. v neděli od 12:00 do 17:00 hod.
·       Služby ve farní kanceláři po telefonické domluvě.
Neděle 10.5. 2020                                                5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty není   Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky