image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle velikonoční 2020

Neděle 26.4. 2020                                        3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Nejsou mše svaté
 
3. týden velikonoční:                                       Přenosy mší svatých z farního kostela online
Pondělí:   6:45 č 17:30 pl
Úterý: Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Monfortu, kněze 6:45 č 17:30 pl
Středa Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Sv. Zikmunda, mučedníka 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Sv. Josefa dělníka a zároveň první pátek 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 6:45 pl 17:30 č
·       Bratři a setry, dle pokynů je už možné otevřít kostely pro omezený počet účastníků. Způsob jakým je to umožněno je pro nás dost nešťastný. Jak rozhodovat, koho pustit a koho ne, navíc s se bohoslužeb v této fázi může účastnit nejvýše 15 osob. Předchozí zavedená opatření se ukázala jako účinná a je třeba zvážit rizika způsobená zbrklým přístupem k rozvolňování opatření. Proto po důkladném zvažování a konzultacích s lékaři i zodpovědnými kněžími i po modlitbách, vám chci říci, následující: Zúčastnit se bohoslužeb mohou ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Jelikož potřebujeme rezervu pro sloužící, je počet příchozích stanoven na maximálně 11 členů dané rodiny. Je potřeba dodržet hygienická pravidla, kromě roušky na ústech je to povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela, nejméně dvoumetrové rozestupy (mimo členy jedné domácnosti), sv. přijímání se bude podávat pouze na ruku. Vyzýváme vás všechny k vytrvání v trpělivosti a ostražitosti při rzvolňování opatření. Problém šíření nemoci zdaleka není vyřešen. Možná za týden vše uvidíme jinak a přehodnotíme rozhodnutí jedním nebo druhým směrem. Zatím také prosíme a velmi povzbuzujeme staré lidi aby zůstali doma. Zveme k zodpovědnému chování také všechny nemocné - jste-li nemocní, nebo náchylní k nemoci, či patříte k rizikové skupině, prosím, zůstaňte ještě doma. V případě opravdu naléhavé a neodkladné potřeby duchovní pomoci rádi po individuální domluvě posloužíme. V takovém případě se ozvěte nejlépe telefonicky. Na mše svaté nepřijímáme žádné rezervace. Stejná pravidla platí i pro filiální kostely a kaple, vyjma kaple v Mostech. Tam není možno vzhledem k velmi malému prostoru dodržet podmínky, proto se tam zatím nebudou konat veřejné bohoslužby. Společný čas nemá být zbytečně dlouhý, budou tedy bohoslužby zatím bez hudebního doprovodu a z téhož důvodu přicházejte těsně přede mší svatou. Velmi si vážím, že jsem ještě neslyšel žádná reptání na všechna přijatá opatření. Prosím, vyslechněte si na internetu nové Slovo pastýře, které se co nejdříve objeví na našem Youtube kanále a kde se budu snažit k tomu ještě vyjádřit.
·       V pátek po večerní mši svaté bude online přenos večeru chval s adorací, srdečně zveme i k takovému duchovnímu propojení.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití smírné pobožnosti PRVNÍ SOBOTY 2. května 2020 přes internetový přenos. Modlitba svatého růžence s rozjímáním česky proběhne v kostele od 16,30 hod a na ni naváže mše svatá česky. Přidejte se ke společné modlitbě.
·       Minulý týden nastoupila firma na opravu fasády našeho farního kostela. Po pravé straně je postaveno lešení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Boční vchod je momentálně uzavřen
·       Kostel je během týdne otevřen od 8:00 do 17:00 hod. v neděli od 12:00 do 17:00 hod.
·       Služby ve farní kanceláři po telefonu.
Neděle 3.5. 2020                                                  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov - pouť 7:30 hod. polsky
Mosty není   Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky