image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle velikonoční - Božího Milosrdenství

Neděle 19.4. 2020                           2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                         BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 
 
Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE     BEZ ÚČASTI LIDU

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:

Nejsou mše svaté
Velikonoční oktáv:                                       Přenosy mší svatých z farního kostela online bez účasti lidu
Pondělí:   6:45 č 17:30 pl
Úterý: Sv. Anselma, biskupa a učitele církve 6:45 č 17:30 pl
Středa   6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Sv. Jiří, mučedníka 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Svátek sv. Marka, evangelisty 6:45 pl 17:30 č
·       V úterý nastoupila firma na opravu fasády našeho farního kostela. Po pravé straně je postaveno lešení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
·       Během doby, kdy byl kostel mimo provoz, se podařilo v rámci dotačního programu obnovit nátěr lavic. Byl odstraněn poškozený lak a proveden nový nátěr. Srdečné P. Bůh zaplať panu Wojnarovi za provedenou práci.
·       Také pokročily práce na přípravě učebny v malé sálce, děkujeme panu Sikorovi a dobrovolníkům za jejich obětavou práci. Čekáme nyní na novou dlažbu, aby se mohla začít pokládat na bocích kostela.
·       Rovněž děkujeme těm, kteří byli nápomocni tomu, abychom mohli prožít celé velikonoční svátky sice skromně ale, důstojně a vám všem za duchovní spoluúčast při všech bohoslužbách. Sledovanost obřadů byla pro nás kněze povzbuzením a příležitostí prožít celé svátky naplno. Velice si vážíme vaší trpělivosti a ukázněnosti v omezeních, která nás postihla a už se těšíme na obnovení provozu a setkání s vámi.
·       Od pondělí 27. dubna se bohoslužeb bude moci účastnit nejvýše 15 osob. Přijít mohou ti, kdo mají zapsán úmysl na příslušnou mši svatou a to v počtu maximálně 11 členů rodiny. Další místa je nutno nechat pro službu. Bude potřeba dodržet hygienická pravidla (kromě roušky na ústech je to povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela), a nejméně dvoumetrové rozestupy. Prosíme, abyste vy kdo máte intence v období od 27.4. do 11. 5. zavolali do kanceláře na konkrétní domluvu a upřesnění počtu účastníku, aby se mohla nabídnout případná volná místa. Tel: 555 222 692 mobil: 731 939 098. Od 11. května bude povoleno 30 osob, od 25. května 50 lidí. Úplný konec omezení v kostelech se očekává 8. června.
·       Kostel je během týdne otevřen od 8:00 do 17:00 hod. v neděli od 12:00 do 17:00 hod
·       Služby ve farní kanceláři po telefonu.
Neděle 26.4. 2020                                                3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE     BEZ ÚČASTI LIDU
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Nejsou mše svaté