image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2020

Neděle 12.4. 2020                   Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
                                                                hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ

Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE     BEZ ÚČASTI LIDU
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:

Nejsou mše svaté

Velikonoční oktáv:                                       Přenosy mší svatých z farního kostela online bez účasti lidu
Pondělí:    7:30 polsky 9:00 česky    
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa   6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota:   6:45 pl 17:30 č
·       Dnes ve 12.00 hod. je na TVP1, ČT 2 a TV NOE je přímý přenos velikonočního požehnání papeže Františka, při jehož sledování je možné za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
·       V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská...“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006., Chwalmy Pana 006 B
·       Vyšel občasník COR v elektronické podobě. Je možné si jej stáhnout ve formátu pdf.
·       Kristus činí ten největší zázrak - zmrtvýchvstání, v tichu noci beze svědků. Ta skutečnost však ovlivňuje životy lidí v průběhu staletí a připravuje si z nich živé svědky. Kéž je vám dána milost setkání se Zmrtvýchvstalým a kéž jeho přítomnost dává nový smysl vašemu životu a jeho zvěstování vás naplňuje radostí.
·        
·       Služby ve farní kanceláři nejsou. V neodkladných případech telefonujte na příslušné kontakty.
Neděle 19.4. 2020                                                2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                                                             BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 
 
Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE     BEZ ÚČASTI LIDU
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Nejsou mše svaté