image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Květná neděle 2020

Neděle 5.4. 2020                                          květná neděle
 
Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE     BEZ ÚČASTI LIDU
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky, při mších sv. žehnání ratolestí
Odpoledne : 16:45 křížová cesta – česky

Filiálky:
Do odvolání nejsou mše svaté

Svatý týden:                                                   Přenosy mší svatých z farního kostela online bez účasti lidu
Pondělí:   6:45 č 17:30 pl
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa 16:45 kř.cesta pl – zástupce Bidronki 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Mše sv. na památku večeře Páně   17:30 čp
Pátek: 16:45 kř. cesta č – zástupce ČSNSPJ Velkopáteční obřady Den přísného postu – zdrženlivosti od masa (od 14 let) a újmy (od 18 do 60 let)   17:30 pč
Sobota: Velikonoční Vigílie   20:00
·       Informujeme všechny zájemce o pouť do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 2. května 2020, je z důvodu pandemie koronaviru zrušen.
·       Vychází občasník COR v elektronické podobě. Je možné si jej stáhnout ve formátu pdf ZDE.
·       Sledujte také webové stránky a nově zřízený kanál Youtube. Na zkvalitnění přenosu se stále pracuje. Škvrčení při přenosu není vaší závadou a bude brzy odstraněno. Také by měla být co nejdříve zajištěna plynulost sledování přenosu.
·       Postní pokladničky pokladničky zatím nechte doma, přinesete je až po skončení opatření. Všem srdečné Pán Bůh zaplať za tuto postní podporu Charity.

·       Služby ve farní kanceláři nejsou. V neodkladných případech telefonujte na příslušné kontakty.
Neděle 12.4. 2020                                     Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
                                                                                                   hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ

Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE     BEZ ÚČASTI LIDU
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:

Do odvolání nejsou mše svaté
 
 
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů
Milí věřící, bratři a sestry,
Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.
Z celého srdce Vám žehnáme
Čeští a moravští biskupové                                                3. dubna 2020