image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Aktuální vyjádření faráře farnosti Český Těšín

Milí farníci,

S ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR a rozhodnutím diecézního biskupa platí následující:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve
na území ostravsko – opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad.


Mše svaté se budou sloužit v obvyklých časech a bude je možné sledovat on-line prostřednictvím internetových stránek farnosti. Odkaz je zatím v menu na levé straně nebo přímo ZDE.

Také bude možnost prostřednictvím on-line přenosu sledovat pobožnosti křížové cesty ve středu v pátek a neděli před večerní mší svatou.

Vzhledem k nařízním vlády, jejichž smyslem je omezit na nejmenší možnou míru pohyb lidí a jejich kontakt, bude až do odvolání uzevřen farní kostel a samozřejmě také všechny filiální kaple.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma
a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.


Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.

Připomínáme také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích prostřednictvím radia Proglas a Televizi Noe.