image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Výzva pro všechny věřící

Výzva pro všechny věřící

Milí přátelé,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s probíhající epidemií koronaviru.  Začíná být zřejmé, že epidemickému šíření koronaviru v České republice pravděpodobně nezabráníme.  Počet zemřelých vztažený k počtu nakažených tímto virem je podstatně vyšší než u virů chřipkových a ač ještě dlouho nebudeme mít k dispozici přesná data může jít až o 20x vyšší úmrtnost.    Nemocnice potřebují čas, aby se na danou situaci mohla připravit a počet nemocných nepřesáhl kapacitu lůžkových zařízení. Z toho důvodu je nejvýš žádoucí, aby se průběh epidemie podařilo v počátku rozložit do delšího časového úseku, aby zdravotníci mohli poskytnout účinnou intenzivní péči všem těm, kdo ji budou potřebovat a snížili tak počet zbytečných úmrtí.

Proto vyzýváme všechny křesťany k co nejzodpovědnějšímu jednání.  Jakékoliv shromažďování, a to i v malém počtu osob, přináší vysoká rizika a ohrožuje životy – paradoxně většinou ne těch, kdo tyto zásady porušují, ale hlavně těch, kdo patří k nejrizikovějším skupinám.  To, že v Polsku nebyly zrušeny bohoslužby neznamená, že účast na nich je bezpečná a že nebude akcelerátorem rychlého šíření viru.  Zvláště pak podávání svatého přijímání do úst nikoliv na ruku se jeví jako extrémně rizikové.

Moc Vás tedy prosíme, abyste zůstávali co nejvíce doma a pohyb omezili jen na nezbytné úkony jako je cesta do práce a z práce, nezbytné nákupy a podobně.

 

MUDr. Roman Černohorský

Děkuji za sepsání tohoto příspěvku, se kterým se plně ztotožňuji. Mons. Jan Svoboda