image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 7. neděle v mezidobí

Neděle 23.2. 2020                                7. NEDĚLE v mezidobí
                                                   Sbírka na „Haléř svatého Petra“
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

9:00 mše se seniory

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 
7. Týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa   Popeleční středa –den přísného postu, tj. půst újmy i od masa, udílení popelce při každé mši svaté 16:00 16:00 Koňakov - č Svibice - pl
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek: 16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy vynesla 71.683,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       MAŠTIP zve děti na dětský karneval dnes odpoledne od 14:00 hod. v sálce pod farou.
·       V úterý 3.3. 2020 začne kurz Příprava na manželství. Začátek je v 18.30 hod. v sálce pod farou.
·       Setkání dětí s rodiči před 1.sv. přijímáním bude v sobotu 29.2.: česky v 11:00 hod. a polsky ve 13:30 hod.
·       Ještě jsou volná místa na biblickou duchovní obnovu, a s otcem Markem Kozákem. Info na nástěnce.
·       Srdečně zveme na duchovní obnovu na téma "Vnitřní uzdravení" ve dnech 8. až 11. června, kterou povede p. Elias Vella (františkán minorita z Malty, známý po celém světě, autor knih a exercitátor). Další informace najdete na plakátu před kostelem a na webových stránkách exercičního domu v Českém Těšíně. Je potřeba včas se přihlásit, kapacita je omezena.
·       Díky projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY, který každoročně organizuje Biskupství ostravsko-opavské, mohl být i náš chrám v uplynulých letech o víkendech od května do října otevřen k návštěvám. Kdo by měl zájem o takovouto financovanou brigádu, prosím přihlaste se v sakristii. Přivítáme rádi mládež i důchodce, kteří by měli zájem takto strávit čas během soboty či neděle od 12:30 do 16:30 hod.
·       Začínající postní doba nám dává příležitost nejen k novému obrácení, ale také k prohloubení našeho křesťanského života. V tomto směru nám zkušenost církve nabízí účinné spojení modlitby, půstu a almužny. Uvědomujeme si nejen potřebu umět milosrdenství přijmout, ale také jej projevovat. V našem snažení nám může pomoci i Postní almužna. Do skládací papírové „Postničky“ denně ukládejme prostředky, které jsme svým postním úsilím uspořili. Postničky jsou k dispozici vzadu na stolku. Úmysly postní Almužny budou uskutečněny prostřednictvím Charity.
·       Připomínáme, že jsou v kanceláři stále k vyzvednutí DVD s fotografiemi z biřmování.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu.
Neděle 1.3. 2020                                                                  1. NEDĚLE Postní


Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
                                                                                                        Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky