image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 5. neděle v mezidobí

Neděle 9.2. 2020                                5. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

9:00 mše s dětmi, po mši sv. kavárnička v sálce
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
5. Týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Scholastiky, panny 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Panny Marie Lurdské 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek:      
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Setkání pastoračních spolupracovníků bude v pondělí 10. 2. 2020 v 17:00 hod. na faře.
·       Společenství chval srdečně zve na Večer chval na téma „Boží obraz v nás“ v sobotu 15.2 v 19:00 hod.
·       Na nástěnce visí pozvánka na poutě, které budou v roce 2020:
2. května a 3. října do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V červenci na Jasnou Horu – XXX. pěší pouť, dále autobusová i cyklistická.
V září pěší pouť do Frýdku. Jste srdečně zváni. Zájemci prohlédněte si termíny.
·       Přijměte pozvání na přednášku Ivety Ajjanové: BLÍZKÝ VÝCHOD OČIMA ČESKÉ ŽENY. Provdala se do Sýrie a pracovala jako lektorka na Univerzitě v Aleppu a v Saudské Arábii. Přiblíží rozmanitost života a kulturní tradice těchto zemí. Bude také ukázka tradičního arabského oděvu a ochutnávka arabského cukroví, které připraví naši farníci, kteří přišli z Iráku. Přednáška se uskuteční v pátek 28.2. 2020 v 18:30 hod.
·       MAŠTIP pořádá dětský karneval v neděli 23.2. 2020. Jsou srdečně zvány všechny děti. Další informace jsou na nástěnce před farou.
·       Po dětské mši sv. bude kavárnička ve velké sálce pod farou. Přijďte posedět u voňavé kávy nebo teplého čaje s možností vzájemného sdílení a poznáváni se. Jste srdečně zváni
·       Je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       V sakristii si můžete vyzvednout památeční fotografie „Margretek“ s kněžími.
·       Připomínáme, že jsou v kanceláři stále k vyzvednutí DVD s fotografiemi z biřmování.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu.

Neděle 16.2. 2020                                                                6. NEDĚLE v mezidobí
                                                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky