image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Neděle 2.2. 2020                Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Svatoblažejské požehnání po večerní mši svaté

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
4. Týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, svatoblažejské požehnání 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Památka sv. Agáty, panny mučednice    
Čtvrtek: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 9:00 DD Pohoda
Pátek: 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Setkání pastoračních spolupracovníků bude v pondělí 10. 2. 2020 v 17:00 hod. na faře.
·       Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Českém Těšíně činil 406 550,- Kč a v Chotěbuzi 57 264,- Kč. Podrobné výsledky si můžete prohlédnout na nástěnce. Charita by chtěla vyjádřit velké poděkování všem dárcům za vstřícnost a vřelé přijetí a koledníkům za jejich nasazení a ochotu.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 6.2. v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Společenství chval srdečně zve na adoraci se zpěvy Taizé na první pátek po večerní mši svaté.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 8.2.: česky v 11:00 hod. a polsky ve 13:30 hod.
·       Na nástěnce visí pozvánka na poutě, které budou v roce 2020:
2. května a 3. října do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V červenci na Jasnou Horu – XXX. pěší pouť, dále autobusová i cyklistická.
V září pěší pouť do Frýdku. Jste srdečně zváni. Zájemci prohlédněte si termíny.
·       Ještě jsou volná místa na duchovní obnovy o následujících víkendech s otcem Adamem o Eucharistii, a s otcem Markem Kozákem biblická. Informace na nástěnce. Přihlaste se.
·       Přijměte pozvání na přednášku Ivety Ajjanové: BLÍZKÝ VÝCHOD OČIMA ČESKÉ ŽENY. Provdala se do Sýrie a pracovala jako lektorka na Univerzitě v Aleppu a v Saudské Arábii. Přiblíží rozmanitost života a kulturní tradice těchto zemí. Bude také ukázka tradičního arabského oděvu a ochutnávka arabského cukroví, které připraví naši farníci, kteří přišli z Iráku.
·       V neděli po dětské mši sv. bude kavárnička ve velké sálce pod farou. To znamená: nabídka posedět u voňavé kávy nebo teplého čaje s možností vzájemného sdílení a poznáváni se. Jste srdečně zváni
·       V neděli 9.2. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu.

Neděle 9.2. 2020                                                                   5. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                                           Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
9:00 mše s dětmi
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky