image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle po Narození Páně

Neděle 5.1. 2020              2. NEDĚLE po narození páně
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání.
Večerní mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně
Při večerní mši sv. a také při mších svatých v pondělí bude žehnání vody, kadidla a křídy, které si také můžete přinést k požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Týden po Zjevení Páně:
Pondělí:   SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, doporučený svátek mše sv. 6:45 česky a 17:30 polsky 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00-16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla a pak po adoraci jsou srdečně zváni všichni příznivci na „Oplatkové setkání,“ v 17:15 h. v sálce pod farou.

·       Náš polský pěvecký sbor AD DEI GLORIAM srdečně zve na koncert koled dnes v neděli 5. ledna po večerní mši svaté tj. v 18:30 hod. v našem farním kostele. Zazní staré i tradiční koledy polské, italské, španělské a také sakrální skladby s vánoční tématikou.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve ve čtvrtek 9. ledna v 15 hodin, na Oplatkové setkání.
·       Příprava na 1. svaté přijímání českých dětí bude v sobotu 11.1. 2020 ve 11:00 hod. na faře.
·       Srdečně děkujeme všem, kteří v předvánočním čase přispěli na potravinovou pomoc sociálně potřebným rodinám s dětmi. Ve spolupráci se Sociálním odborem Městského úřadu bylo pro pomoc vybráno 17 rodin se 35 dětmi. Na akci se podílely také Českobratrská církev evangelická a Starokatolická církev.
·       V těchto dnech obcházejí domácnosti koledníci Tříkrálové sbírky. Ti, kteří nebudou zastiženi, mají možnost předat dar příští neděli před farním kostelem nebo ve Svibici . Předem děkujeme.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu.
 
Neděle 12.1. 2020                                                                             Svátek Křtu Páně
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky