image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Neděle 29.12. 2019
                    Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Při mších sv. v 9:00 a v 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
Středa 1.1. 2020                Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
                                           zasvěcený svátek
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Při večerní mši sv. bude požehnání koledníkům tříkrálové sbírky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Do nového roku 2020 vám vyprošujeme Boží požehnání, také pevné zdraví a dobré vztahy ve vašich rodinách a Panna Maria ať Vás dovede k setkání s Ježíšem.
Týden po oktávu Narození Páně:
Pondělí:   není DD Sokolovská-mše
Úterý:   Připomínka sv. Silvestra, v 16:00 hod. Koňákov mše sv. česky v 17:00 hod. - Poděkování za uplynulý rok, v 17:30 mše svatá polsky nejsou Návštěvy v nemocnici
Středa Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - zasvěcený svátek    
Čtvrtek: Pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, bisk. a uč. církve 9:00 DD Pohoda
Pátek:   Nejsvětějšího jména Ježíš 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Náš polský pěvecký sbor AD DEI GLORIAM srdečně zve na koncert koled v neděli 5. ledna po večerní mši svaté tj. v 18:30 hod. v našem farním kostele. Zazní staré i tradiční koledy polské, italské, španělské a také sakrální skladby s vánoční tématikou.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve ve čtvrtek 2. ledna na krátké setkání v sálce v 16:30 hod. a pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech. Pravidelné společné setkání se překládá na čtvrtek 9. ledna v 15 hodin, kdy bude Oplatkové setkání, na které srdečně zveme.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 4.1. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů spojené s přátelským novoročním posezením je odpoledne od 14:00 hod. v sálce pod farou. Kromě členů jsou zváni také všichni mariánští přátelé.
·       V neděli 5.1. 2020 je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00-16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla a pak po adoraci jsou srdečně zváni všichni příznivci na „Oplatkové setkání,“ v 17:15 h. v sálce pod farou.

·       V těchto dnech budou obcházet domácnosti s přáním pokoje a radosti koledníci Tříkrálové sbírky. Prosíme o jejich vstřícné přijetí a při té příležitosti je možné přispět na charitativní účely. Organizátorem je Charita Český Těšín. Sbírka bude probíhat do 14. ledna. Předem děkujeme za vstřícnost a ochotu.
·       Chtěl bych poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu vánočních svátků hudebním doprovodem i zpěvy, těm, kteří kostel uklidili a vyzdobili, dárcům na květinovou výzdobu, také těm, kteří sloužili kolem oltáře i ostatním, o kterých ví jen Bůh. Děkuji také brigádníkům, kteří obětavě pracovali na 1. etapě obnovy dlažby tak, aby vše bylo dokončeno do Vánoc. Všem, ochotným, srdečné Pán Bůh zaplať.
·       Služby ve farní kanceláři: tento týden nejsou. V případě naléhavé potřeby přijďte kdykoli.
Neděle 5.1. 2020                                           2. NEDĚLE po narození páně
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání. Večerní mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně - bude žehnání vody, kadidla a křídy, které si také můžete přinést k požehnání
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky