image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle adventní

Neděle 22.12. 2019                           4. NEDĚLE adventní
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

V 9:00 mše sv. se seniory a pak setkání v sálce
V 16:45 hod. hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření.
V sakristii je ještě možno koupit vánoční oplatky. Betlémské světlo je na oltáři sv. Josefa do 26. 12. 2019
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
 
Úterý - Vigilie slavnosti Narození Páně
Pořad bohoslužeb:   Č. Těšín        mše sv. 16:00 hod.    česky pro rodiče s dětmi    
Č. Těšín        mše sv. 22:00 hod.    česky s orchestrem a sborem
Č. Těšín         mše sv. 24:00 hod.    polsky se  sborem  
Svibice          mše sv. 22:00 hod.    česky
Koňákov        mše sv. 22:00 hod.    polsky
Hor. Žukov    mše sv. 24:00 hod.    česky
Středa 25. 12. 2019            Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
                                    Vánoční sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                              Farní kostel:       7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Odpoledne: 16:00 Jesličková pobožnost č/p a požehnání
Filiálky                                                         
Svibice 7:30 hod. nebude Horní Žukov 7:30 hod. nebude
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Čtvrtek 26. 12. 2019          Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
4. týden adventní a vánoční období:
Pondělí: Připomínka sv. Jana Kentského 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, zasvěcený svátek nejsou návštěvy v nemocnici
Čtvrtek: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka    
Pátek: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků není DD Svibice mše sv.
·       Vzadu na stolíku je k dostání čtvrtletník COR, náklady na tisk činí 39,- Kč,. Děkujeme za příspěvky.
·       Požehnání koledníkům tříkrálové sbírky se bude konat ve středu 1.1.2020 při večerní mši sv.
·       Srdečně děkujeme všem, kteří  se zapojili do letošního Vánočního jarmarku na charitativní organizaci Mary's meaľs. Přispěli jste částkou 85.650,- Kč to je jídlo pro 203 dětí na jeden rok. Všem srdečné Pán Bůh zaplať!
·       Příležitost ke sv. smíření je v pondělí a v úterý ráno od 6:30 i během mše, mezi svátky jen 20 min přede mší sv.
·       Vzadu u poliček na tiskoviny jsou nové bezpečnostní pokladničky ve zdi, prosíme, abyste je používali ke vkládání příspěvků a darů.
·       Služby ve farní kanceláři: až do 3.1. 2020 nejsou. V případě naléhavé potřeby přijďte kdykoli.
 
Neděle 29.12. 2019                Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mších sv. v 9:00 a v 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky