image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle adventní

Neděle 15.12. 2019                                3. NEDĚLE adventní
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

V 16:45 hod. hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
Tam také probíhá Vánoční jarmark. Výtěžek je určen charitativní organizaci Mary's meaľs. Při té příležitost je v sálce pod farou kavárnička, kde se můžete o tomto projektu dozvědět více.

Filiálky:
Svibice - 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
3. týden adventní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa V kostele ve Svibici  v 16.30 hodin FATIMSKÝ RŮŽENEC    
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek: Připomínka sv. Petra Kanisia 16:00 – 17:00 adorace, 16:00 – 19:00 sv. smíření 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: 6:30- 11:00 příležitost ke svátosti smíření 15:00 DD Svibice
·       Sbírka na TV NOE z minulé neděle činila 54.383,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať.
·       Děkujeme opět brigádníkům, kteří v náročných podmínkách čistili dlažbu a celou tuto práci dokončili. Veškerá původní dlažba je tedy připravena k opětovnému položení. Také děkujeme úklidové četě, mužům i ženám a těm, kteří připravovali občerstvení brigádníků. Srdečné P. Bůh zaplať.
·       Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky je při každé mši svaté v týdnu, ráno se začíná zpovídat v 6:30 a večer v 17:00 hod. V pátek od 16:00 do 19:00 hod., v sobotu 21.12. od 6:30 do 11:00 hod. a v neděli od 16:45 hod.
·       V souladu s výzvou papeže Františka ke  Světovému dni chudých se na Vás obracíme s prosbou o  pomoc při osmém ročníku předvánoční sbírky trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Trvanlivé potraviny můžete nosit do koše v zadní části kostela. Setkání sociálně potřebných rodin bude v sobotu 21.12. v sálce pod farou. Další informace ve vývěsce.
·       Vydávání pokladniček pro koledníky Tříkrálové sbírky bude ve čtvrtek 19.12. 2019 od 17:00 do 18:30 hod. v sálce pod farou.
·       Připomínám, že dar na církevní účely lze uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně. Kdo by chtěl využít této možnosti, nechť místo příspěvku do sbírky dar přinese na faru do konce roku.
·       V úředních hodinách si můžete vyzvednout fotografie z biřmování.
·       Služby ve farní kanceláři: tento týden pouze dopoledne!
 
Neděle 22.12. 2019                                                                  4. NEDĚLE adventní
 
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
V 9:00 mše sv. se seniory a pak setkání v sálce
V 16:45 hod. hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření.
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky