image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle adventní

Neděle 8.12. 2019                              2. NEDĚLE adventní
                                                                      Sbírka na Tv Noe
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace, v 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření.
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
  2. týden adventní:
Pondělí:   P.MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – slavnost, doporučený svátek - mše sv. 6:45 a 17:30 15:30 DD Sokolovská
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Sv. Damasa I., papeže 9:00 Gerontocentrum
Čtvrtek: Panny Marie Guadalupské    
Pátek: Památka sv. Lucie, panny a mučednice 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve není DD Svibice
·       Tento týden bychom chtěli poděkovat zvláště mužům, kteří přišli čistit dlažbu i v nepříznivém počasí. Srdečné P. Bůh zaplať. V přední části už částečně můžete vidět nově položenou dlažbu . I tento týden se bude rozebraná dlažba čistit. Kdo může přijít, ohlaste se u p. Tomáše Pawery (tel. 603 541 198).
·       "Choďme po Božích stezkách", je název společné adventní aktivity, kterou máme v kostele, a do které se mohou zapojit děti, mládež i dospělí. Každý si může vylosovat  lísteček s biblickým citátem a úkolem, který se bude snažit splnit. Jako symbol ochoty „CHODIT PO BOŽÍCH STEZKÁCH“ si pak ještě připevní na nástěnku jednu papírovou stopu.
·       Společenství chval srdečně zve na „Bdění“ - mši svatou a adoraci s přímluvnými modlitbami v sobotu 14.12. 2019 od 19:00 hod.
·       Srdečně zveme všechny poutníky XXVII autobusové poutě na Jasnou Horu na popoutní setkání, které se bude konat v sobotu 14.12. Začíná se mší sv. v 16:00 v kapli ED, pak je setkání v sálce pod farou.
·       Příští neděli 15. 12. bude po celé dopoledne před farním kostelem probíhat adventní jarmark. Výtěžek je určen charitativní organizaci Mary's meaľs — která zajišťuje jídlo pro děti do škol v nejchudších oblastech světa. V rámci jarmarku bude možné ochutnat kaši, kterou organizace Mary’s meals připravuje dětem v Malawi. Srdečně zveme také do kavárny v sálce pod farou, kde bude možnost dozvědět se o tomto projektu více. Jarmark se uskuteční i na filiálkách ve Svibici, Koňákově a Zpupné Lhotě vždy po mši svaté. Kdo by chtěl přispět svým výrobkem, napečeným cukrovím apod., může je donést do sálky pod farou po sobotní večerní mši. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať!
·       V souladu s výzvou papeže Františka ke  Světovému dni chudých se na Vás obracíme s prosbou o  pomoc při osmém ročníku předvánoční sbírky trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Trvanlivé potraviny můžete nosit do koše v zadní části kostela. Setkání sociálně potřebných rodin bude v sobotu 21.12. v sálce pod farou. Další informace ve vývěsce.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu. Můžete si vyzvednout fotografie z biřmování.
Neděle 15.12. 2019                                                                  3. NEDĚLE adventní
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
V 16:45 hod. hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
Filiálky:
Svibice - 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky