image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 1. neděle adventní

Neděle 1.12. 2019                                         1. NEDĚLE adventní
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
V sobotu večer, v neděli v 9:00 a 10: 30 hod. - žehnání adventních věnců
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře

Filiálky:
Svibice - 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
  1. týden adventní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská
Úterý: Památka sv. Františka Xaverského, kněze 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve    
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek: Sv. Mikuláše, biskupa, 1. pátek 16:00-17:00 adorace s příležitostí ke sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 15:00 DD Svibice
 
·       Srdečné poděkování patří věrným brigádníkům, kteří i tento týden přišli pomoci při práci na opravě dlažby i při úklidu ve čtvrtek. Děkujeme, že jste poslechli vnitřní Boží vnuknutí a přišli jste se zapojit. Každá ruka byla nepostradatelná. Srdečné Pán Bůh zaplať. V tomto týdnu bychom potřebovali na pomoc při čištění rozebrané dlažby 2-3 muže. Bude se pracovat od pondělí do pátku od 8 hod. za každého počasí, přihlaste se u pana Tomáše Pawery (tel. 603 541 198). Mše svaté budou v kostele.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 7.12.: česky v 11:00 hod. polsky ve 13:30 hod.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 5.12. tentokrát už v 15:00 hod. Na programu bude prezentace z Pouti do Svaté země. Srdečně zveme i nečleny. Po večerní mši svaté pak bude adorace v Getsemanech.
·       V neděli 8.12. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Srdečně zveme všechny poutníky XXVII autobusové poutě na Jasnou Horu na popoutní setkání, které se bude konat v sobotu 14.12. Začíná se mší sv. v 16:00 v kapli ED, pak je setkání v sálce pod farou.
·       Na třetí adventní neděli 15.12. se bude konat Vánoční jarmark. Výtěžek letošního jarmarku bude určen charitativní organizaci Mary's meaľs — která zajišťuje jídlo pro děti do škol v nejchudších oblastech světa. Jarmark proběhne také po mších svatých ve Svibici, Koňakově a Zpupné Lhotě. Více informací na nástěnce.
·       Lístky na 3. Farní ples jsou k prodeji v sálce pod farou po mších svatých. Info na nástěnce.
·       Příspěvky do farního časopisu „COR“ dodejte prosím do úterka.
·       V úředních hodinách se zapisují intence na I. pololetí roku 2020. Jsou také kalendáře a oplatky.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu.
 
Neděle 8.12. 2019                                                                    2. NEDĚLE adventní
                                                                                                                                  Sbírka na Tv Noe
 
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace, v 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky