image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

Neděle 10.11. 2019                        32. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

                     9:00 mše sv. s dětmi, 11:45 křty česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
32. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Martina, biskupa 15:30 DD Sokolovská
Úterý: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 16:00 Návštěvy v nemocnici
  Pam. sv. Anežky České, panny    
Čtvrtek:      
Pátek: Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice
 
·       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela vynesla 72.687,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Chtěli bychom s velikou vděčností poděkovat všem brigádníkům, kteří se minulý týden podíleli na práci v kostele při přípravě podkladu pro dlažbu. Udělalo se toho velmi mnoho, bez vaší ochoty by nebylo možné vše zvládnout. Vřelý dík patří také všem ženám, které přišly udělat pořádek ve čtvrtek po práci. Po  náležitých přípravách se bude dále pokračovat, kdo bude ochoten přijít, přihlaste se přímo panu Tomáši Pawerovi (tel. 603 541 198).
·       Intence na I. pololetí roku 2020 se budou zapisovat od tohoto pondělí 11. listopadu v kanceláři vždy v úředních hodinách. Budou také kalendáře a oplatky.
·       Prosíme ty, kteří hodlají v příštím roce uzavřít církevní sňatek v našem chrámě, aby se co nejdříve přihlásili na faře a nahlásili termín, abychom mohli naplánovat přípravu na manželství. Přijďte i vy, kteří ještě přesný termín nemáte stanovený a toužíte dobře prožít čas přípravy.
·       Termín 1. sv. přijímání je v neděli 24.5. 2020. Přihlášky jsou vzadu na poličce. Přineste vyplněné do 17.11. 2019.
·       První setkání českých dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání a jejich rodičů bude v sobotu 23.11. v 9:00 hod. v kostele.
·       Srdečně zveme na 3. Farní ples, který se bude konat v sobotu 1. února 2020. Lístky budou k prodeji od příští neděle v sálce pod farou po dopoledních mších svatých. Více informací na nástěnce.
·       Dnes po dětské mši sv. bude kavárnička ve velké sálce pod farou. To znamená nabídku posedět u voňavé kávy nebo teplého čaje s možností vzájemného sdílení a poznáváni se. Jste srdečně zváni.
·       Společenství chval a Spolčo těšínské mládeže srdečně zvou na Večer chval na téma "Nejvyšší Král“ v pátek 15.11. v 18:30 hod. v kostele. Chvály jsou místem setkání a modlitby otevřeným pro všechny.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 17.11. 2019                                                      33. NEDĚLE v mezidobí
                                                                                                                         Sbírka Den Bible
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
9:00 mše sv. se seniory

Filiálky:
Svibice - 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky