image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 31. neděle v mezidobí

Neděle 3.11. 2019                  31. NEDĚLE v mezidobí
        Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mši sv. v 10:30 křty, je první neděle v měsíci - celodenní adorace, v 17:00 svátostné požehnání
Odpoledne: 14:00 Pobožnost na hřbitově – česko-polsky.

Filiálky:
Svibice - 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
31. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 15:30 DD Sokolovská
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Svátek Posvěcení lateránské baziliky 15:00 DD Svibice
·       Tento týden budou v kostele pokračovat práce na obnově dlažby a současně montáž alarmu. Z toho důvodu bude kostel uzavřen po pondělní ranní mši svaté do pátku odpoledne. Mše svaté mezitím budou probíhat ve velké sálce pod farou a svátost smíření v malé sálce. Srdečně prosíme o pomoc při těchto pomocných pracích, kterýkoli den od pondělí až do pátku. Pracovat se bude vždy od 8:00 do večera. Můžete tedy přijít i odpoledne po práci. Budou se rozebírat terasové poklopy a betonovat podklad pod dlažbu. Starou dlažbu bude potřeba očistit, aby se mohla vrátit zpět. Za každou pomoc budeme velmi vděčni. Práce jsou plánovány do 13. prosince, pomoc tedy bude potřebná i v dalších týdnech. Veškeré práce koordinuje pan Tomáš Pawera, u kterého se můžete přihlásit přímo (tel. 603 541 198) nebo nechte kontakt v sakristii. Předem děkujeme za ochotu.
·       Intence na I. pololetí roku 2020 se budou zapisovat od pondělí 11.listopadu, tedy za týden. Budou také kalendáře a oplatky.
·       Prosíme ty, kteří hodlají v příštím roce uzavřít církevní sňatek v našem chrámě, aby se co nejdříve přihlásili na faře a nahlásili termín, abychom mohli naplánovat přípravu na manželství. Přijďte i vy, kteří ještě přesný termín nemáte stanovený a toužíte dobře prožít čas přípravy.
·       Na nástěnce visí pozvání na konferenci žen v sobotu 9.11. na téma Odpočinutí v Otcově náručí
·       Termín 1. sv. přijímání je v neděli 24.5. 2020. Přihlášky jsou vzadu na poličce. Přineste vyplněné do 17.11. 2019.
·       Setkání dětí s rodiči z polské školy před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 9.11. ve 13:30 hod.
·       V neděli po dětské mši sv. bude kavárnička ve velké sálce pod farou. To znamená nabídku posedět u voňavé kávy nebo teplého čaje s možností vzájemného sdílení a poznáváni se. Jste srdečně zváni.
·       Společenství chval a Spolčo těšínské mládeže srdečně zvou na Večer chval na téma "Nejvyšší Král“ v pátek 15.11. v 18:30 hod. v kostele. Chvály jsou místem setkání a modlitby otevřeným pro všechny.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Po ročním působení ve farnosti od nás odchází otec Marek, rozloučí se s vámi v neděli 10.11. Bude sloužit v Opavě, kéž mu Pán svou milostí odplatí vše dobré, co v naší farnosti vykonal a naplňuje ho Duchem Svatým na novém působišti. Upřímné Pán Bůh zaplať za spolupráci.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
Neděle 10.11. 2019                                                      32. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
9:00 mše sv. s dětmi, 11:45 křty česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky