image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 30. neděle v mezidobí

Neděle 27.10. 2019                                 30. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

                     11:45 křty polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
30. týden v mezidobí:
Pondělí: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů není DD Sokolovská
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek: Sv. Wolfganga, biskupa    
Pátek: SLAVNOST VŠECH SVATÝCH, doporučený svátek, 1.pátek, 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 tichá adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ není DD Svibice
·       Sbírka na misie vynesla 104.269,- Kč a misijní koláč 14.189,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Velmi děkuji všem brigádníkům, mužům i chlapcům, kteří tento týden pomáhali při opravě dlažby v kostele a ženám i děvčatům za úklid po brigádách i před nedělí. Srdečné Pán Bůh zaplať.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání ve čtvrtek 31.10. vzhledem ke svátkům bude v 16:45 hod.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 2.11. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je odpoledne od 16:00 hod. v sálce pod farou.
·       V sobotu 2.11. budou mše sv. také na filiálkách: dopoledne v 10:00 Svibice–polsky, Koňákov – česky
                                                                 odpoledne v 15:00 Zpupná Lhota – polsky, Horní Žukov–česky
·       V neděli 3.11. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Po ročním působení ve farnosti od nás odchází otec Marek, rozloučí se s vámi v neděli 10.11. Bude sloužit v Opavě, kéž mu Pán svou milostí odplatí vše dobré, co v naší farnosti vykonal a naplňuje ho Duchem Svatým na novém působišti. Upřímné Pán Bůh zaplať za spolupráci.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
Neděle 3.11. 2019                                                        31. NEDĚLE v mezidobí
                                                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mši sv. v 10:30 křty, je první neděle v měsíci - celodenní adorace, v 17:00 svátostné požehnání
Odpoledne: 14:00 Pobožnost na hřbitově – česko-polsky.

Filiálky:
Svibice - 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu
za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Již od 25. října je možné získat tyto odpustky v případě, že věřící v  obvyklé době nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.