image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Neděle 20.10. 2019                  29. NEDĚLE v mezidobí
                          Den modliteb za misie. Sbírka na misie.
Mše svaté senioři a děti, v 9:00 a 10:30 s tradičním misijním obětním průvodem dětí s dary
Odpoledne: 16:30 Misijní růženec
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice - odpust 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
29. týden v mezidobí:
Pondělí: Bl. Karel Rakouský 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Jana Pavla II., papeže 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Sv. Jana Kapistránského, kněze    
Čtvrtek: Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 9:00 DD Pohoda
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka panny Marie 15:00 DD Svibice – mše sv.
·       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela vynesla 90.109,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou v 16:45 hod. ve dnech, kdy je dětská mše sv. v 17:00hod., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden polsky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       Od pondělí začnou přípravné práce pro opravu dlažby v kostele. Velmi potřebujeme ochotné brigádníky, pracuje se podělí – pátek od 8:00 do 16 hod., v pondělí i déle. Prosím přihlaste se v sakristii nebo přímo u pana Tomáše Pawery. Má smysl přijít v kteroukoli dobu, každý bude mít co dělat.
·       V pátek 25.10. se uskuteční v našem farním chrámě závěrečný koncert v rámci XXX. DEKÁDY – Mezinárodní dekády varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu. Jelikož je potřeba, aby se koncert uskutečnil v 18:00 hod., bude tentokrát výjimečně mše svatá už v 17:00 hod. a modlitba růžence s dětmi v 16:30 hod. Děkujeme za pochopení.
·       Již 3. farní ples se bude konat v sobotu 1. února 2020, zarezervujte si termín. Vstupenky budou k prodeji v listopadu.
·       V sobotu 26.10. v 19. hodin bude ve farním kostele Bdění. Jste zváni všichni, kdo chcete strávit sobotní večer ve společenství s Ježíšem. Budeme se společně modlit, chválit Boha, děkovat mu a prosit ho. Bude také možnost přímluvné modlitby. Informace ve vývěsce.
·       V sobotu 26.10 2019 v 10:00 hod. bude ve farním kostele opět příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout lidé starší věkem nebo ti, kteří se cítí vážně nemocní ať tělesně nebo duševně, bez ohledu na věk. Přihlášky jsou vzadu. Odevzdejte je při udílení sv. nemocných. Přihlášky pro ty, které máme navštívit doma, odevzdejte v sakristii. Pravidelně navštěvujeme nemocné na 1. pátek, povzbuďte ty, kteří nemohou přijít na bohoslužby, aby přijali svátost pomazání nemocných.
·       Starosta Obce Hażlach srdečně zve farníky z Českého Těšína na slavnostní odhalení ie památníku hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein a také na slavnou odpustovou mši v obnovené Kapli Prozřetelnosti Boží v Kończycach Wielkich. Objekty byly obnoveny v rámci našeho společného projektu Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme,abychom udrželi naše kulturní dědictví. Podrobnosti na nástěnce.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
Neděle 27.10. 2019                                                      30. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky