image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky - Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Neděle 13.10. 2019      Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
                                     125 let od posvěcení
Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 česky s udílením svátosti biřmování, 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
28. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Kalista I., papeže a mučedníka 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:   Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska V kostele ve Svibici  v 16.30 hodin FATIMSKÝ RŮŽENEC 17.00 mše sv. Svibice
Čtvrtek: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka    
Pátek: Svátek sv. Lukáše, evangelisty 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka panny Marie 15:00 DD Svibice – mše sv.
·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou v 16:45 hod. ve dnech, kdy je dětská mše sv. v 17:00hod., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden česky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       MAŠTIP opět srdečně zve děti i dospělé na tradiční výlet na Filipku s růžencem v ruce, který se koná v sobotu 19.10. 2019. Bližší informace ve vývěsce.
·       V Karviné bude probíhat kurz pro lektory, kdo by byl ochoten číst, prosím, můžete se přihlásit v sakristii u pana kostelníka Kantora, který nabízí místo v autě.
·       V neděli 20. října oslavíme Světový den misií, proto v naši farnosti proběhnou aktivity na podporu misií. Prosíme ty, kteří jsou ochotni se zapojit, o upečení buchet, sladkostí nebo koláčů. Dobroty je možno přinést do sálky od farou v neděli 20.10. již od 7.15 hod. a pak před každou mší svatou. Po mších sv. pak budou sladkosti nabízeny k prodeji za dobrovolný příspěvek, který je určen na podporu Papežského misijního díla. Bude možnost posedět a vypít kávu. Odpoledne pak
v 16.30 hod. proběhne tradiční Misijní růženec. Prosíme zástupce skupin, které se modlí, aby přišli v hojném počtu.
·       KLUB MUZEA TĚŠÍNSKA A FARNOST ZVOU NA PŘEDNÁŠKU DR HAB. WACŁAWA GOJNICZKA A PHDR. DAVIDA PINDURA, PH.D. KE 400. VÝROČÍ ÚMRTÍ SV. MELICHARA GRODECKÉHO S NÁZVEM SVĚTEC Z TĚŠÍNA. Uskuteční se tento čtvrtek 17.10. v 15:30 v našem farním kostele
·       V sobotu 26.10 2019 v 10:00 hod. bude ve farním kostele opět příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout lidé starší věkem nebo ti, kteří se cítí vážně nemocní ať tělesně nebo duševně, bez ohledu na věk. Přihlášky jsou vzadu. Odevzdejte je při udílení sv. nemocných. Přihlášky pro ty, které máme navštívit doma, odevzdejte v sakristii. Pravidelně navštěvujeme nemocné na 1. pátek, povzbuďte ty kteří nemohou přijít na bohoslužby, aby přijali svátost pomazání nemocných.
·       Svátost manželství hodlají uzavřít v sobotu 19. 10. 2019 ve 12:00 hod. Tomáš Krella z Ropice a Kateřina Mikulicová z Chotěbuze.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
Neděle 20.10. 2019                                                      29. NEDĚLE v mezidobí
     Den modliteb za misie. Sbírka na misie.
Mše svaté senioři a děti, v 9:00 a 10:30 s tradičním misijním obětním průvodem dětí s dary
Odpoledne: 16:30 Misijní růženec
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice - odpust 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky