image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Neděle 6.10. 2019                               27. NEDĚLE v mezidobí
        
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
27. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka Panny Marie Růžencové 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků    
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda-mše sv.
Pátek: Sv. Jana XXIII, papeže 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Radima, biskupa 15:00 DD Svibice – mše sv.
·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou v 16:45 hod. ve dnech, kdy je dětská mše sv. v 17:00hod., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden polsky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       Přijměte radostné a upřímné pozvání na premiéru inscenace Svědectví tří, která se bude konat dnes po večerní mši sv. v 18:45 hod. před naším kostelem. Inscenace se zabývá otázkou života a smrti košických mučedníků a svým tématem se připojuje k oslavám 400. let od jejich mučednické smrti. Z důvodu místa inscenace nebude možno v neděli odpoledne až večer parkovat na nádvoří. Děkujeme.
·       MAŠTIP opět srdečně zve děti i dospělé na tradiční výlet na Filipku s růžencem v ruce, který se koná v sobotu 19.10. 2019.
·       Pan farář opět srdečně zve mládež i dospělé na úklid kostela nejen před biřmováním s hadrem v ruce, který se koná tuto sobotu 12.10. 2019 v 8:00 hod. Přihlaste se v sakristii.
·       V neděli 13.10. při mši svaté v 10:30 hod. bude v naší farnosti otec biskup udílet svátost biřmování. V sobotu 12. 10. bude po večerní mši svaté modlitební vigilie před biřmováním a nácvik na biřmování pro biřmovance. Na vigilii jsou zváni také všichni věřící zvláště rodiče biřmovanců. Příležitost ke svátosti smíření před biřmováním bude hlavně v pátek 11.10. po mši svaté, příbuzní můžete přijít již od středy, při večerních mších sv. budu vždy 2 zpovědníci.
·       Přidejte se k novéně k Duchu Svatému před svátostí biřmování a podpořte naše biřmovance modlitbou. Texty novény jsou vzadu na stolku.
·       V Karviné bude probíhat kurz pro lektory, kdo by byl ochoten číst, prosím, dejte vědět v sakristii.
·       V neděli 20. října oslavíme Světový den misií, proto v naši farnosti proběhnou aktivity na podporu misií. Prosíme ty, kteří jsou ochotni se zapojit, o upečení buchet, sladkostí nebo koláčů. Dobroty je možno přinést do sálky od farou v neděli 20.10. již od 7.15 hod. a pak před každou mší svatou. Po mších sv. pak budou sladkosti nabízeny k prodeji za dobrovolný příspěvek, který je určen na podporu Papežského misijního díla. Bude možnost posedět a vypít kávu. Odpoledne pak v 16.30 hod. proběhne tradiční Misijní růženec.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Vyšel občasník COR. Náklady na tisk činí 35 Kč.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
Neděle 13.10. 2019                Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela                            125 let od posvěcení
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 česky s udílením svátosti biřmování, 17:30 polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky