image006 image002 image001 image004 image003 image005 image010 image011 image009 image008 image007

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Neděle 29.9. 2019                          26. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov - DOŽÍNKY 10:30 hod. česky
26. týden v mezidobí:
Pondělí: Pam. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   Pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, po ranní mši svaté pobožnost u kaple v parku 16:00   Návštěvy v nemocnici  
Středa: Památka sv. andělů strážných    
Pátek:   Památka sv. Františka z Assisi, 1. pátek, 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice – mše sv.
·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou v 16:45 hod. ve dnech, kdy je dětská mše sv. v 17:00hod., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden česky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       V neděli 13.10. při mši svaté v 10:30 hod. bude v naší farnosti otec biskup udílet svátost biřmování. Nácvik všech biřmovanců na obřad bude v sobotu 5.10. po večerní mši svaté, tedy v 18:30. V sobotu 12. 10. bude po večerní mši svaté modlitební vigilie před biřmováním a nácvik na biřmování pro biřmovance. Na vigilii jsou zváni také všichni věřící zvláště rodiče biřmovanců. Příležitost ke svátosti smíření před biřmováním bude hlavně v pátek 11.10. před mší svatou a po mši svaté
·       4. 10. začíná novéna k Duchu Svatému před svátostí biřmování. Budou k dispozici texty novény. Zveme všechny věřící, aby se zapojili a podpořili naše biřmovance modlitbou.
·       V sobotu 5.10. v 11:00 je odjezd na pouť do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Před tím bude krátké požehnání v kostele.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 3.10. v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 5.10. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání, vzhledem k pouti do Koclířova nebude. Odjezd na pouť do Koclířova je v
·       Myslivecký spolek Mistřovice srdečně zve na SVATOHUBERTSKOU MŠI SVATOU v sobotu 5.10. 2019 v 15:30 hod. v Koňákově, kterou bude sloužit P. Marek Večerek.
·       V neděli 6.10. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Vyšel občasník COR. Náklady na tisk činí 35 Kč.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Hledáme dobrovolníky na pomoc při úklidu kostela. Prosím, kdo by byl ochoten, přihlaste se v sákristii. Předem děkujeme.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 6.10. 2019                                                        27. NEDĚLE v mezidobí
        
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky