image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

Neděle 22.9. 2019                         25. NEDĚLE v mezidobí
        
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
25. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:      
Čtvrtek: Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 9:00 DD Pohoda
Pátek: Památka sv. Vincence z Paula, kněze 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek, večer křest dospělého Není   DD Svibice – mše sv.  
·       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela vynesla 57.735,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Vyučování náboženství na českých i polských školách už probíhá, jen ZŠ Hrabina na Ostravské začíná až 1.10. Rozvrh hodin je ve vývěsce nebo na stránkách farnosti.
·       Biskupství ostravsko-opavské zve na pouť seniorů do katedrály Božského Spasitele v Ostravě tuto středu 25. září. Začíná se v 9 hod. mší svatou, po ní pokračuje přednáška na téma:  „Odkaz kardinála Tomáška.“ Další informace ve vývěsce.
·       Setkání mladších biřmovanců v českém jazyce bude v sobotu 28.9. v 19:00 hod. v sálce.
·       Společenství Fatimského apoštolátu zve v sobotu 5. 10. 2019 tradiční pouť do Koclířova. Přihlaste se prosím, co nejdříve u Jany Machandrové. Informace ve vývěsce.
·       V sobotu 5.10. jste zváni na zájezd do Čenstochové. Bližší informace na nástěnce, přihlášky po mši svaté v 11:30 v sálce pod farou.
·       Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum 27.- 29. 9. 2019. Bližší informace na nástěnce.
·       Škola Evangelizace sv. Ondřeje zve na duchovní obnovu pro dospělé kurz NOVÝ ŽIVOT pořádaný v exercičním domě příští víkend. Ještě jsou volná místa. Informace ve vývěsce.
·       Hledáme dobrovolníky na pomoc při úklidu kostela. Uklízí se v pondělky dopoledne nebo odpoledne. Když budou za nedlouho probíhat práce v kostele, bude potřeba uklízet v soboty odpoledne. Prosím, kdo by byl ochoten, přihlaste se v sákristii. Předem děkujeme.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
  
Neděle 29.9. 2019                                                        26. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky