image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

Neděle 15.9. 2019                        24. NEDĚLE v mezidobí
                Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

11:45 křty česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
24. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Ludmily, mučednice 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: V kostele ve Svibici  v 16.30 hodin FATIMSKÝ RŮŽENEC 17.00 mše sv. Svibice
Čtvrtek: Sv. Januária, biskupa a mučedníka    
Pátek:   Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků 9:00   DD Hrabinská-mše sv.  
Sobota: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 15:00 DD Svibice – mše sv.
·       Sbírka na Církevní školy vynesla 44.842,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Setkání pastoračních spolupracovníků bude v pondělí 16. 9. 2019 v 17:00 hod. na faře.
·       Vyučování náboženství na českých i polských školách začíná tento týden, ZŠ Hrabina na Ostravské začíná až 1.10. Rozvrh hodin na polské škole bude ještě upřesněn děti se dozví ve škole, ostatní je ve vývěsce nebo na stránkách farnosti. Neprodleně odevzdejte přihlášky, kdo tak ještě neučinil.
·       Setkání mladších biřmovanců v českém jazyce bude v sobotu 21.9. v 19:00 hod. v sálce.
·       Společenství Fatimského apoštolátu zve v sobotu 5. 10. 2019 tradiční pouť do Koclířova. Přihlaste se prosím, co nejdříve u Jany Machandrové. Informace ve vývěsce.
·       V sobotu 5.10. jste zváni na zájezd do Čenstochové. Bližší informace na nástěnce, přihlášky po mši svaté v 11:30 v sálce pod farou.
·       Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum 27.- 29. 9. 2019. Bližší informace na nástěnce.
·       Škola Evangelizace sv. Ondřeje zve na duchovní obnovu pro dospělé kurz NOVÝ ŽIVOT pořádaný v exercičním domě poslední zářijový víkend. Informace ve vývěsce.
·       Mládež je srdečně zvána na víkendové setkání Taizé pro mladé - Dny důvěry, ve dnech 18. – 20. 10. do Olomouce. Informace ve vývěsce.
·       Dnes proběhne v Limburgu blahořečení P. Richarda Henkese, kněze, který působil ve Strahovicích v naší diecézi. Na Tv Noe je možné sledovat přímý přenos beatifikační bohoslužby od 14:00 hod. Předtím ve 13:00 hod. bude uveden dokument o životě a působení tohoto kněze.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Upozorňuji na malé změny v úředních hodinách: Po-St-Pá již od 7:30 do 10:00 a odpoledne
St-Pá od 15:30 do 16:30.
Ve farní kanceláři se nyní můžete s důvěrou obracet na paní Leonu Roszak, tel. 731 939 098.

 
Neděle 22.9. 2019                                                        25. NEDĚLE v mezidobí
        
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
 

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky