image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Neděle 8.9. 2019                     23. NEDĚLE v mezidobí
                                                    Sbírka na církevní školy
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

První neděle v měsíci - celodenní adorace.
Ve 14:30 mše svatá polsky. V 17:00 svátostné požehnání


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - krmáš 10:30 hod. polsky
23. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Petra Klavera, kněze 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek: Jména Panny Marie, obřady před křtem dospělého 9:00 DD Pohoda-mše sv.
Pátek: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele crkve 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   Svátek Povýšení svatého kříže 6:00 požehnání poutníkům do Frýdku 15:00   DD Svibice – mše sv.  
·       Rád bych velmi poděkoval panu Mgr. Petru Pawelkovi jménem celé farnosti, i všech kněží, kteří zde působili a působí, a také jménem kostelníků a farních pracovníků za obětavou službu pro naši farnost. Téměř 20 let  zde s velkým nasazením vykonával povolání pastoračního asistenta.
Upřímné Pán Bůh zaplať za kus života prožitého ve službě naši farnosti a za podíl na jejím růstu. Přejeme a vyprošujeme Boží požehnání a úspěchy v nové práci i v celém životě. Děkujeme.
·       Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu slavnosti sv. Melichara svou účastí, přípravou, hudebním doprovodem či jakoukoli službou. Srdečné P. Bůh zaplať.
·       Setkání pastoračních spolupracovníků bude v pondělí 16. 9. 2019 v 17:00 hod. na faře.
·       První schůzka oddílů skautek a světlušek je v pondělí 9. 9. 2019. Další informace ve vývěsce.
·       Schola Biedronki zve děti každou středu v 16.30 do sálky na zkoušku zpěvu a pak na mši sv. v 17.30 hod. První setkání Scholy CorAlle a Žalmu je tento pátek v 16:00 hod. a Broučků v pátek 27. 9. rovněž v 16 hod. Mše sv. pro děti jsou každý pátek.
·       Příspěvky do farního časopisu „COR“ posílejte prosím, do úterý 10. 9. 2019
·       Ve čtvrtek 12.9. po mši svaté je schůzka starších biřmovanců. Setkání mladších biřmovanců v českém jazyce bude v sobotu 14.9. v 19:00 hod. v sálce.
·       V sobotu 14. září je XVII. pěší pouť do Frýdku. Odchod je ihned po požehnání v 6:00 hod.
·       Společenství Fatimského apoštolátu organizuje na 1. mariánskou sobotu 5. 10. 2019 tradiční pouť do Koclířova s obnovou zasvěcení ČR Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie. Přihlaste se prosím, co nejdříve u Jany Machandrové. Bližší informace a kontakt najdete ve vývěsce.
·       Rovněž v sobotu 5.10. jste zváni na zájezd do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Bližší informace na nástěnce, přihlašky po mši svaté v 11:30 v sálce pod farou.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. Od 13:00 tichá adorace, od 14:00 program v rámci Dne rodin Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Kdo ještě neodevzdal přihlášky do náboženství, prosím odevzdejte neprodleně na faře.
·       Služby ve farní kanceláři: jsou jako obvykle. Ve farní kanceláři se nyní můžete s důvěrou obracet na paní Leonu Roszak, tel. 731 939 098.
 
Neděle 15.9. 2019                                                        24. NEDĚLE v mezidobí
                                                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:                                          Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
11:45 křty česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky