image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí

Neděle 18.8. 2019                           20. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

 
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov nebude mše sv.
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota nebude mše sv.
      Koňákov 10:30 hod. česky
20. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Jana Eudese, kněze 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Pia X., papeže    
Čtvrtek: Památka Panny Marie Královny    
Pátek: Sv. Růženy z Limy, panny 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 15:00 DD Svibice – mše sv.
 
·         Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici vzadu v kostele. Prosím odevzdejte je co nejdříve na faře, nejpozději do 1.9.2019
·         V neděli 25.8. bude jako každý rok večerní mše svatá za ministranty se společným setkáním po mši svaté.
·         V neděli 1. 9. pak bude tradiční pouť ke sv. Melicharovi. Tentokrát slavnostní mše svatá s připomínkou 400 let od úmrtí proběhne v 16:00 hod. v Polsku za účastí biskupů obou diecézí. Program začíná v 15:00 hod. Členy Čestné Stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Fatimského apoštolátu, Modliteb matek, Františkánů, děti, které byly u 1. sv. přijímání jakož i jiná společenství a skupiny naší farnosti prosíme o účast na této slavnosti. Bude povzbuzením pro ostatní farníky, když se do průvodu zařadíte v těchto skupinách. Plakát visí na nástěnce.
·         Doporučujeme také shlédnout výstavu k příležitosti 400 letého výročí úmrtí sv. Melichara, která se nachází v našem kostele.
·         Jste srdečně zváni na XVII. pěší pouť do Frýdku. Odchod je v sobotu 14. září ihned po požehnání, které bude v 6:00 hod. Bližší informace na nástěnce.
·         Farnost Jablunkov zve zvláště mladé asi tak nad 14 let na akci OPEN DAY, jejímiž hlavními hosty budou: Pavol a Janka Strežovi, a která se uskuteční v sobotu 7.9. 2019. bližší informace jsou ve vývěsce.
·         V rámci projektu Dva břehy jeden pramen“ jste zváni na den rodin v sobotu 8.9. 2019 od 14:00 hod. do farního kostela a na zahradu. Program visí ve vývěsce.
·         Připomínáme, že jsou stále v kanceláři k vyzvednutí DVD s fotografiemi a videem z 1. sv. př.
·         Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
 
 
Neděle 25.8. 2019                                                        21. NEDĚLE v mezidobí
 
 
Pořad bohoslužeb:                              Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky