image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Neděle 11.8. 2019                            19. NEDĚLE v mezidobí
                    Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:45 křty polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
19. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   Sv. Ponciána, papeže, Hipolita, kněze, mučedníků. Novéna ke sv. Melicharu Grodeckému 16:00   Návštěvy v nemocnici  
Středa: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka Večer vigílie následující slavnosti    
Čtvrtek: Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 9:00 DD Pohoda
Pátek: Sv. Štěpána Uherského 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 6:30 požehnání poutníkům do Frýdku 15:00 DD Svibice – mše sv.
 
·         Pěší pouť do Frýdku se koná tuto sobotu 17.8.,2019 .Odchod v 6:30 hod. Podrobnosti ve vývěsce.
·         Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici vzadu v kostele. Prosím odevzdejte je co nejdříve na faře, nejpozději do 1.9.2019
·         V neděli 1. 9. pak bude tradiční pouť ke sv. Melicharovi. Tentokrát slavnostní mše svatá s připomínkou 400 let od úmrtí proběhne v 16:00 hod. v Polsku za účastí biskupů obou diecézí. Program visí na nástěnce.
·         Farnost Jablunkov zve zvláště mladé asi tak nad 14 let na akci OPEN DAY, jejímiž hlavními hosty budou: Pavol a Janka Strežovi, a která se uskuteční v sobotu 7.9. 2019. bližší informace jsou ve vývěsce.
·         V rámci projektu Dva břehy jeden pramen“ jste zváni na den rodin v sobotu 8.9. 2019 od 14:00 hod. do farního kostela a na zahradu. Program visí ve vývěsce.
·         Doporučujeme shlédnout výstavu k příležitosti 400 letého výročí úmrtí sv. Melichara, která se nachází v našem kostele.
·         Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
 
Neděle 18.8. 2019                                                        20. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov nebude mše sv.
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota nebude mše sv.
      Koňákov 10:30 hod. česky