image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Neděle 4.8. 2019                                18. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
 
18. týden v mezidobí:
Pondělí: Posvěcení římské baziliky Panny Marie 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   Svátek Proměnění Páně Novéna ke sv. Melicharu Grodeckému 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků    
Čtvrtek: Památka sv. Dominika, kněze    
Pátek:   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 15:00 DD Svibice – mše sv.
 
·       Příležitost ke svátosti smíření během týdne bude jako obvykle.
·       Pěší pouť do Frýdku se plánuje na sobotu 17.8.,2019 – podrobnosti ve vývěsce.
·       Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici vzadu v kostele. Prosím odevzdejte je co nejdříve na faře, nejpozději do 1.9.2019
·       Je první neděle v měsíci, celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       V pondělí dne  12.8.2019 v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak v 16,30 hodin mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 11.8. 2019                                                                    19. neděle v mezidobí
                                                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela

Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky