image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 17. neděle v mezidobí

Neděle 28.7. 2019                                      17. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:
7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
Koňákov 10:30 hod. polsky
17. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Marty 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Novéna ke sv. Melicharu Grodeckému
16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Ignáce, kněze
Čtvrtek: Památka sv. AlfonsaMarie z Liguori, bp. a učitele církve 9:00 DD Pohoda
Pátek: Sv.Eusebia z Vercelli,biskupa 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice – mše sv.

·        Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela z předminulé neděle vynesla 63.686,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·        Do naší farnosti nastoupil tento týden novokněz P. Mgr. Ing. Lukáš Mocek, Ph.D z Ostravy - Třebovic. Přejeme mu a vyprošujme v modlitbách, ať mu Pán žehná na jeho kněžské cestě a neustále ho zahrnuje svoji láskou, aby byl šťastným knězem. Příští neděli bude ve farním kostele po dopoledních mších svatých udělovat novokněžské požehnání.
·        Příležitost ke svátosti smíření během týdne bude jako obvykle.
·        Pěší pouť do Frýdku se plánuje na sobotu 17.8.,2019 – podrobnosti ve vývěsce.
·        KDU-ČSL zve na každoroční pouť na sv. Hostýn dne 3.8.2019 Odjezd z autobusového stanoviště v 6:15. Přihlášky každou neděli 8:30 a 11:00 v sálce pod farou. Podrobnosti na vývěsce. Přihlaste se ještě jsou volná místa.
·        Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici vzadu v kostele. Prosím odevzdejte je co nejdříve na faře, nejpozději do 1.9.2019
·        Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech ve čtvrtek 1. 8. Formační setkání nebude.
·        Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 3.8. 2019. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je od 7:30 hod. v sálce pod farou.
·        V neděli 4.8. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·        Věžní hodiny našeho farního chrámu, které pod výrobním číslem 67 v roce 1894 vyrobila firma Richard Liebing ze Speisingu u Vídně, poprvé natáhl fráter Ludvík Lelonek téhož roku 28. července, a tím je uvedl do provozu. Tedy dnes je to přesně 125 let.
·        Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 4.8. 2019                                                                                           18. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                                   Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
Koňákov - pouť 10:30 hod. česky