Vel_11 Vel_1 Vel_2 Vel_3 Vel_4 Vel_5 Vel_6 Vel_7 Vel_8 Vel_9 Vel_10

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 16. neděle v mezidobí

Neděle 21.7. 2019                                          16. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:
   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov Není mše sv.
Mosty Není mše sv. Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. česky
16. týden v mezidobí:
Pondělí: Svátek sv. Marie Magdalény 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Sv. Šarbela Makhlufa, kněze    
Čtvrtek: Svátek sv. Jakuba, apoštola    
Pátek: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka sv. Gorazda a druhů   DD Svibice-mše sv.není
 
·       Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny a také kněží čerpají své dovolené, bude příležitost ke svátosti smíření během týdne vždy půl hodiny přede mší svatou. Během mše sv. zpovídání nebude.
·       Ve středu 24. července po požehnání v 6.00 vyjíždí XVII cyklistická pouť do Čenstochové,
·       Ve čtvrtek 25. července po požehnání v 6.00 vyjíždí XXVII autobusová pouť do Čenstochové.
·       Pěší pouť do Frýdku se plánuje na sobotu 17.8.,2019 – podrobnosti ve vývěsce.
·       KDU-ČSL zve na každoroční pouť na sv. Hostýn dne 3.8.2019 Odjezd z autobusového stanoviště v 6:15. Přihlášky každou neděli 8:30 a 11:00 v sálce pod farou. Podrobnosti na vývěsce
·       Každé úterý po ranní i večerní mši svaté se modlíme novénu ke sv. Melicharu Grodeckému, jako duchovní přípravu na oslavu výročí 400 let od smrti Košických mučedníků.
·       Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou již k dispozici vzadu v kostele. Prosím odevzdejte je co nejdříve na faře, nejpozději do 1.9.2019
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
 
 
Neděle 28.7. 2019                                                                    17. neděle v mezidobí


Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky