image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 15. neděle v mezidobí

Neděle 14.7. 2019                                     15. neděle v mezidobí
                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
  15. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Svátek VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Panny Marie Karmelské 17:00 Svibice – mše sv
Čtvrtek: 9:00 DD Pohoda
Pátek: 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 6:00 mše svatá pro poutníky do Čenstochové s požehnáním   DD Svibice-mše sv.není
 
·       Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny a také kněží čerpají své dovolené, bude příležitost ke svátosti smíření během týdne vždy půl hodiny přede mší svatou. Během mše sv. zpovídání nebude.
·       Tuto středu 17.7.2019 bude v kostele ve Svibici  v 16.30 hodin FATIMSKÝ RŮŽENEC a v 17.00 hodin MŠE SVATÁ.
·       Prosíme farníky o ubytování poutníků z Jablunkova, Stonavy a Karviné z pátku 19.7. na sobotu 20.7. Ochotné prosíme, přihlaste se co nejdříve u paní Joly Bubik - 736 284 573.
·       Ve středu 24. července po požehnání v 6.00 vyjíždí XVII cyklistická pouť do Čenstochové,
·       Ve čtvrtek 25. července po požehnání v 6.00 vyjíždí XXVII autobusová pouť do Čenstochové.
·       Pěší pouť do Frýdku se plánuje na sobotu 17.8.,2019 – podrobnosti ve vývěsce.
·       KDU-ČSL zve na každoroční pouť na sv. Hostýn dne 3.8.2019 Odjezd z autobusového stanoviště v 6:15. Přihlášky každou neděli 8:30 a 11:00 v sálce pod farou. Podrobnosti na vývěsce
·       Každé úterý po ranní i večerní mši svaté se modlíme novénu ke sv. Melicharu Grodeckému, jako duchovní přípravu na oslavu výročí 400 let od smrti Košických mučedníků.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
 
 
Neděle 21.7. 2019                                                                    16. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov Nebude mše sv.
Mosty Nebude mše sv. Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. česky