image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 14. neděle v mezidobí

Neděle 7.7. 2019                   14. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
14. týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů, mučedníků 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:      
Čtvrtek: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 9:00 DD Pohoda
Pátek: 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Jindřicha   DD Svibice-mše sv.není
 
·       Chtěl bych velmi poděkovat všem dobrovolníkům, za pomoc při organizaci svátku Cyrila a Metoděje, v parku Adama Sikory. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši ochotu a nasazení.
·       Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny a také kněží čerpají své dovolené, bude příležitost ke svátosti smíření během týdne vždy půl hodiny přede mší svatou. Během mše sv. zpovídání nebude.
·       Pěší pouť do Frýdku se plánuje na sobotu 17.8.,2019, bližší informace jsou na nástěnce
·       Každé úterý po ranní i večerní mši svaté se modlíme novénu ke sv. Melicharu Grodeckému, jako duchovní přípravu na oslavu výročí 400 let od smrti Košických mučedníků.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Svátost manželství hodlají uzavřít Tomasz Marek Witek z Gródku a Marie Wałaská z Českého Těšína
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
 
Neděle 14.7. 2019                                                                    15. neděle v mezidobí
                                                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky