image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Neděle 30.6. 2019         Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:
7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání.

Odpoledne ve 14:30 bude pobožnost se svátostným požehnáním a pak farní den, na který jste všichni jste srdečně zváni. Po pobožnosti si v 15:00 hod. zájemce seznámíme s tím, jak se vyvíjí příprava oprav kostela a jaké výzvy nás čekají v oblasti péče o farní majetek.

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
13. týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Svátek sv. Tomáše, apoštola    
Čtvrtek: Sv. Prokopa, opata 9:00 DD Pohoda
Pátek:     Slavnost SV. CYRILA, MINICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy první pátek v měsíci, adorace o prázdninách není 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Marie Gorettiové, panny a mučenice   DD Svibice-mše sv.není
·       Nenechávejte zpověď před 1. pátkem na poslední chvíli. V pátek během večerní mše svaté bude pouze 1 zpovědník.
·       Velmi prosíme hospodyňky, zda by mohly upečené buchty a koláče na farní den donést dnes odpoledne na zahradu.
·       V pondělí 1. července se uskuteční diecézní setkání dětí na Prašivé, kde je připraven pro děti bohatý program. Sraz pro děti je v 8:25 na nádraží ve vestibulu. Informace u setry Petry.
·       Každé úterý po ranní i večerní mši svaté se modlíme novénu ke sv. Melicharu Grodeckému, jako duchovní přípravu na oslavu výročí 400 let od mučednické smrti Košických mučedníků. Upozorňujeme, že ostatky sv. Melichara dnes odvezou otcové jezuité na vyčištění, proto zde delší dobu nebudou.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech ve čtvrtek 4 7. Formační setkání v měsíci červenci a srpnu nebudou.
·       Město Český Těšín organizuje ve spolupráci se všemi křesťanskými církvemi v Českém Těšíně v pátek 5.7. svátek Cyrila a Metoděje jako den pro rodiny. V parku Adama Sikory je připraven bohatý kulturní a zábavní program i s občerstvením. Interaktivní výstava PO STOPÁCH CYRILA A METODĚJE, začne už ve 14:00 hod. Doporučujeme využít této příležitosti. Informace na letáčku, který je na stolíku a na nástěnce.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 6.7. 2019. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je od 7:30 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 7.7. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: pouze do středy.
 
Neděle 7.7. 2019                                              14. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky